Verslag Van een Gouden (feest) Neus avond 29 januari 2007

Uitreiking Gouden Neus. Zaterdagavond 27 januari was het weer feest in Sint Andries, en hoe! Voor de derde opeenvolgende maal werden de Gouden Neuzen uitgereikt door de Stuurgroep, drie onderscheidingen die door een onafhankelijke jury worden toegekend aan personen of organisaties die zich in het afgelopen jaar op uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de wijk. Feestelijk gedekte tafels, een heerlijk buffet, gezellige sfeer en glunderende gezichten: dit was het beeld dat de grote zaal van het coStA bood even na 19 uur. Gouden Neuswinnaars van vorig jaar Ludo Van Campenhout en Johan Rouffaer waren aanwezig om hun opvolgers de prijs te overhandigen .Na de maaltijd was het grote moment aangebroken: in een korte toespraak beschreef voorzitter Nico Volckeryck de criteria die gehanteerd waren bij het nomineren van de kandidaat-Neuswinnaars, en de verkiezing van de uiteindelijke laureaten. Als eerste werd Mevrouw José Weyns  in de Neus gezet. Haar jarenlange inzet voor het wijkgezondheidscentrum heeft in hoge mate bijgedragen tot het welzijn van vooral die wijkbewoners die extra hulp nodig hebben. Vervolgens was er een organisatie aan de beurt: de Sint-Eligiusgemeenschap werd met een Gouden Neus bedacht voor hun inzet voor de minderbedeelden in onze wijk (en daarbuiten) : het restaurant Kamiano, de opvang van thuislozen, de solidariteit met de mensen zonder papieren. Mevrouw Hilde Kiebooms nam namens de organisatie de prijs in ontvangst. Last but not least kwam de categorie politici-ambtenaren aan de beurt. En ook de derde Gouden Neus kwam in vrouwenhanden terecht! Men zegt wel eens dat toeval niet bestaat…buurttoezichtster Linda Chuffart kreeg zeer terecht het begeerde beeldje mee naar huis! Altijd aanspreekbaar voor iedereen, soms streng maar steeds begrijpend is zij als het ware de moeder van de buurt. De media legden even beslag op winnaars, voorzitter en jury maar even later brak het feest pas goed los. De nokvolle zaal kon zich naar hartelust uitleven op de ondertussen beroemde zoete receptie, en ondertussen genieten van enkele hoogstaande staaltjes van de kunstbelevenis in onze wijk. De tubaklas van de Harmonie Arbeid en Kunst speelde enkele sfeervolle nummers, Studio Garcia Lorca onder leiding van Lea Alvares liet ons kennismaken met enkele fragmenten uit het repertorium en zorgde meteen voor een stukje authentiek Spanje in Antwerpen, Lu Maerivoet liet de zaal stil worden met een zeer gevoelige hedendaagse solo-dans, en JC Brett zorgde voor een bruisend optreden.Rustiger maar zeker niet minder aantrekkelijk was de tentoonstelling in de wandelgang , waarmee Sint Andrieskwartier herleeft een blik bood op de geschiedenis van het poppentheater of Poesjenellen, en van onze enige echte Neus! Een avond als deze is zeker voor herhaling vatbaar…getuige de enthousiaste reactie van talloze aanwezigen…en die herhaling is al in voorbereiding, want gebrek aan kandidaat winnaars hebben we zeker niet! Dus laat ons zeggen: tot 2008!

Uitnodiging Gouden Neusfeest
Stuurgroep Sint Andries zendt zijn Gouden Neuzen uit.  Naar jaarlijks gewoonte zendt de stuurgroep van Sint Andries zijn Gouden Neuzen uit. Ieder jaar kiest een jury, aangesteld door de stuurgroep : een persoon, organisatie en politieker/ambtenaar uit die door zijn/haar verdienste voor de wijk zich heeft onderscheiden. Met deze prijs, De Gouden Neus, een beeldje van de kunstenares Inne Peetermans (die ook De Neus op het Neusplein heeft gemaakt), wil de stuurgroep mensen – organisaties die voor de wijk iets betekenen eens speciaal in de Neus zetten. De jury heeft een moeilijke taak gehad. Door de vele actieve bewoners en organisaties die onze wijk rijk is, was het een moeilijke keuze. De jury en Stuurgroep merken op dat er dit jaar twee organisaties zijn genomineerd voor een Gouden Neus die werken aan armoedebestrijding en voedselbedeling doen. De stuurgroep heeft in het verleden mee zijn schouder gezet onder de bestrijding van de armoede. Met het verschijnen in de kranten over de kansarmoede bij jongeren volgt zij een trend die heel wat wijkbewoners en organisaties vaststellen, dat de armoede in onze stad en wijk steeds meer zichtbaarder wordt. Wij uiten via deze weg dan ook onze bezorgdheid uit. De Jury bestond uit de volgende personen : Paul Struyf, Marga Willems, Pierre van den Bergh, Marcel Colen, en voorzitter Nico Volckeryck.. De jury werd aangesteld om een selectie te maken van 9 personene, de bewonersgroep van Sint Andries heeft hier uit de drie winnaars gekozen. Categorie Persoonlijkheid uit de wijk : Mevr. José Wyns als oprichtster van het wijkgezondheidscentrum en voor haar jarenlange inzet in de wijk voor dit centrum. De jury wil vooral José bedanken voor haar jaren inzet voor de zieken en bejaarden in onze wijk en ook hun ongerustheid uiten over het mogelijk verdwijnen van het Wijk- Gezondheidscentrum. Winnaar Gouden Neus 2006-07 (Zal aanwezig zijn) Mevr. Lea Alvarez met haar groep voor het brengen van Flamenco en Spaanse (dans)cultuur in de wijk en zo de bewoners dichter bij elkaar brengt. Ilse en Kurt 2 bewoners en actieve leden van Opsinjoren van de Sleutelstraat . De jury merkte op dat door hun initiatieven ze de straatbewoners dichter bij elkaar brengen o a : via Opsinjoren, het regelmatig poetsen van de ganse Sleutelstraat, het bussen van de GVSA in de buurt en het organiseren van straatfeesten bv : BBQ, kerstdrink,…  Categorie Organisatie uit / voor de wijk : Sint-Egidiusgemeenschap-Kamiano : voor hun inzet voor de bejaarden, hun inzet door middel van warme maaltijden, een kapsalon en een kledingafdeling voor minder gegoede mensen, armen en mensen zonder papieren uit onze stad . Hun inzet en ondersteuning van de HOP acties ( waarin de Stuurgroep Van Sint Andries actief betrokken was), waarmee ze de erbarmelijke omstandigheden van asielzoekers en mensen zonder papieren een stem en een gezicht gaven. Winnaar Gouden Neus 2006-07 Hilde Kieboom – Sint Egidiusgemeenschap (zal aanwezig zijn ) Multatuli groep voor de prestaties geleverd in het verleden en het brengen van cultuur in de wijk via o a het theater Multatuli. Het Meisje met de Zwavelstokjes voor hun organisatie van een kersthappening met randactiviteit voor de minder gegoede mensen en daklozen uit onze stad. Het organiseren van het evenement zorgde voor een enorme solidariteit bij de Sint Andrieszenaars. Er werden kilo’s vers voedsel geschonken door middenstand en bewoners voor deze mensen. Categorie :Ambtenaar / politieker : Dhr. Philippe Heylen voor zijn inzet om de bibliotheek op de Sint Andriesplaats te heropenen. Mevr. Linda Chuffart voor haar inzet in de wijk als buurttoezichtster en voor de strikte opvolging van problemen in de wijk, die zij als een echte mama van de wijk op haar manier probeert op te lossen. Linda is ook telkens op post bij evenementen in de wijk, voor of achter de tap, met een keerborstel tijdens poetsacties of met boetes indien ze vuilhufters betrapt. Winnaar Gouden Neus 2006-07 zal aanwezig zijn. (Prijs wordt uitgereikt door schepen Ludo Van Campenhout). Dhr. Marcel Van Peel en Dhr. Glenn Verspeet voor hun inzet in de wijk, snelle reactie op problemen en de goede samenwerking tussen de buurtbewoners en de (wijk)politie. Via deze weg bent U uitgenodigd op de Zoete Receptie die na de uitreikijking zal doorgaan. Start 20.30 u voorafgegaan door een buurtmaaltijd (volledig volzet). Waar Cultureel Centrum Sint Andries, Sint Andriesplaats 2000 Antwerpen.Nadien kan U genieten van muziek, Flamenco, dans en hedendaagse dans. Met Vriendelijke groeten Namens stuurgroep Sint Andries Nico Volckeryck Voorzitter Paul Struyf Interim Ondervoorzitter Info 0496 25 97 45

 

Persbericht

Uitnodiging Gouden Neus 2006-2007. De Gouden Neus is een prijs die word uitgereikt door Stuurgroep Sint-Andries.Jaarlijks worden bewoners, organisaties, ambtenaren of politici, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor en in het Sint-Andrieskwartier in de bloemetjes gezet met een met een trofee, een beeldje van de Gouden Neus. Een onafhankelijk jury werd door de Stuurgroep aangesteld. Ze vergaderen in het grootste geheim.”De Neus” een “poesjenel”, het hoofdpersonage van het traditionele stangpoppentheater. Het Sint-Andrieskwartier is de bakermat van dit soort volkstheater. Tweehonderd jaar geleden waren er tientallen theatertjes in duistere kelders van de wijk. Vandaag wordt het poesjenellentheater erg gewaardeerd door wijkbewoners. Vooral de karakterpop de Neus, een flapuit met een gouden eerlijkheid, is wereldberoemd in Sint-Andries. De Sint-Andriezenaars spiegelen zich graag aan de Neus die “vrij en vrank” door de wereld stapt.Dit jaar wordt de Gouden Neus uitgereikt op 27 januari in de grote zaal van het coStA, het ontmoetingscentrum aan de Sint Andriesplaats 24. Ook dit jaar wordt er weer heel wat volkverwacht. We starten om 19 u met een groots buffet. Inschrijven voor deze buurtmaaltijd kan tot 24 januari. Wegens groot succes gelieve tijdig kaarten te kopen. Prijs voor dit buffet bedraagt 8 euro. ( Kaarten verkrijgbaar in coStA, Sint-Andriesplaats 24 of krantenwinkel Nieuwspoort, Sleutelstraat 4, géén reservaties). Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom en zijn er de plechtige uitreikingen van de Gouden Neuzen door Stuurgroep voorzitter Nico Volckeryck, gevolgd door de wereldberoemde “zoete receptie” en optredens. Deze worden U aangeboden door Stuurgroep Sint-Andries.De categorieën bestaan uit:Een verdienstelijke bewoner uit de wijk,Een verdienstelijke organisatie voor of uit de wijk,Een verdienstelijke ambtenaar of politicus voor of uit het Sint-Andrieskwartier.Pierre Van den Bergh van “Sint Andrieskwartier herleeft” zal een korte inleiding geven over de Poesjenellen van het Sint-Andrieskwartier en die bieden ons een tentoonstelling aan over de enige echte Neus van Sint-Andries en zijn Poesjenellen… .De optredens dit jaar worden verzorgd door: Harmonie Arbeid en Kunst, Flamenco door Studio Garcia Lorca, Hedendaagse Dans van Lu Marivoet e JC Brett Graag een seintje voor 24 januari indien je komt.Met Vriendelijke groeten en een Grootse Neus voor 2007Namens Stuurgroep Sint-Andries,Nico Volckeryck Info 0496 25 97 45dyn005_original_501_708_jpeg_27893_8b5195cd5bdc297200584cbf6f8b1f93

 

Foto John Reportingdyn001_original_608_456_jpeg_27893_06c14a942d17d83ac4864e1097debd22PICT0061Het Nieuwsbl 27-01