District Antwerpen: ambitieus bestuursakkoord 2019 – 2024

De coalitie van N-VA, GROEN en Open VLD pakt uit met een zeer ambitieus bestuursplan voor de volgende 6 jaren. Participatie vormt de ruggengraat van het beleid en de burger krijgt het eigenaarschap van het beleid.  Het STOP-principe wordt uitgangspunt voor de mobiliteit in de stad en het district Antwerpen zet in op klimaatadaptatie en het aangenaam en duurzamer maken van de leefomgeving.

Participatie

Participatie van de bewoners staat zowel in de beleidsvoorbereiding als bij de uitvoering ervan centraal. Het bestuur kiest om samen met de bewoners in dialoog oplossingen te zoeken en niet van bovenuit beslissingen te nemen. District Antwerpen is géén eigendom van het bestuur, maar wordt gedeeld door alle Antwerpenaren. Inspraak wordt georganiseerd vanaf het allereerste moment en op het voorontwerp. De gedeelde kennis van de burgers wordt ten volle benut in het participatieproces, zeggenschap en eigenaarschap van de bewoners wordt het resultaat. Burgers kunnen bv. ook voor de districtsraad een punt aanbrengen en in open raadscommissies kunnen bewoners mee actief in discussie gaan.

Publiek domein

Het district Antwerpen wil een veilige omgeving voor iedereen. Het openbaar domein wordt gebruiksvriendelijk ingericht met in achtname van het STOP-principe. Dat wil zeggen een duidelijke hiërarchie: eerst de Stappers en Trappers, dan het Openbaar vervoer en dan het Personenvervoer per auto.

Bij de heraanleg van het openbaar domein staat ecologische duurzaamheid voorop en wordt ingezet op vergroening, verblauwing en ontharding. Naast de kindnorm – een kind moet zich veilig, zelfstandig en comfortabel kunnen verplaatsen – wordt het openbaar domein ontworpen op maat van senioren. Het district zal 50 openbare fietspompen installeren. Wordt er ook eentje (of meer) in Sint-Andries geplaatst?

Méér groen

Een groenweefselplan wordt opgemaakt. De nadruk ligt op duurzaam groen: ruime wortelruimte voor bomen, verticaal groen, er komen buurtbomen en buurtcontracten. Naast vergroening wil men opnieuw blauw/water in het district brengen. Ontharden wordt uitgangspunt, zodat het regenwater voldoende in de grond kan dringen. Actiepunt nr. 171 is schitterend en geeft kansen aan actieve burgers van alle wijken: “Het project ‘Klimaatrobuust Sint-Andries’ toont hoe een wijk in zijn geheel met de bewoners wordt aangepakt.  Dit breiden we uit naar meerdere wijken.’ (Jos Thijs)