’t is den lesten tijd al vriet druk gewest oep de Sint Andriespleuts. Iest wast processe, alle kastanje- boeme stongen dagen langk vol bougiekes. En as die uitgebloemd ware, kwam er elken dag ienen met a warem taske water. Doecht ierst, amai was dat voer ne rare kwiet tot dak’et deur had! Diene pipo kwam er elke dag een koemmeke thee drinke. Allien al met de geur kon’d’al lindenthee zette.

En toeng kwame de varekes aanvliege, ze noeme hun eige ‘Flying Pigs.’ Al moette kik zegge da zet dees jaor ’t vareke ni hemme uitgehange. De veurige jaore wier iene keer per jaor ons dorepsplain overvallen deur nen oep vremden die ier is goe kwame este. Der kunne we niks tegen emme, ’t stad en dus oek ons plain is van iederien mor der zen grenze. Nao al da este, keuste die un schup af in pleuts van unnen afval. De ierste 2 kier na un passeren ad ongs plain dagelang nen tapisplain van vertrappelde plastieke bekerkes en andere roemel, zoe oegpollig da ge er begost bedot in kon spele. Mor deze kier was alles properkes in de vuilbak gekapt.

From Sint Andries with love

En dan was er ’t wijk4love est. Deze kier a de kik er inteds on gedoecht, twelf augustus stoeng allang me een kruiske oep den almenak. De Kenny me zen team hadde wer een e orke gedaon. Nen iele tra oepgezet met een iel haawelak- est. Der was iest den tra en dan oepe muziek en een loepend buf- fet oem oe vingers van af te lakke! Der waore lakkere varse wareme bokes, boemige ‘taboelez’ (of zoewiet) en desserekes weurveur ge met veul goesting oewe ceintuur wat losser veur dee. Da weurd de volgende weke extra jumenas anders brekt die draagstang van mai binnekeurt af ! Het was een bangelek fiesje!

Wagenlak feitelak

A ja, veur da ge denkt, allee wat e dien titel na me deze tekst te make, wel zal-e-kik da is vertelle. Verlee week zat tekik met ongs Katrijn nor de kneur te zing en zag’kik die van ongs iniens oep de Sint Andriespleuts a lieke zinge over de Zetelhallen in Oboke. Da was al een tedje geleje da’kik da nog ies ad goert, ja ’k weurd er samen me die van ongs ni joenger oep. Empassant moakte die van ongs oek reclam voer a esje in de Roma voer de Strangers. En toen verschoot te kik ma ne oeren aop! Ja ik verschoot ma nen bult. Na was da wel a geluk ba een ongeluk, ’k zen bij de poesjenellen ‘under- study’ voer den Bult, dus da schilt wer al wa attribute as ‘em ziek is! Mor na wette golle nog altaaid ni woroem da kik ma nen bult verschoot! Awel zee die van ongs daor iniens a vremd woord: ‘nochtans.’ Misschien kende golle dat vrem woord ni, deurom zet’e’kik da tus- sen tjoepkes. Na, vremde woorden gebruike is in de mode, ’k weet ’et. Mor moete na echt OMG zegge, wa is er verkierd met ‘da kan na ni he’ of ‘amaai manne frak?’ Dus Slongs- ke, ’t is aagenlak ni moelijk, zee de volgende kier pertang, dan kunne wa a allemol oepnief verstaon!

bai de wee-i

Pol, kunde astemblief zeurge da kik manne decor zoe rap meugelijk opnief em, zoe is man huizeke oep’t Neuzeplain terug winddicht. De winter kom’t’er aon, ze zegge da al dage lank oep Telenet, kanne’kik da ni geloeve want ston ier elke dag in de blak- ke zon. ’k Em al duzend keer de dallen geteld en nog altaaid ston ne kik ier open en bloet. ’t Weurd taaid da’t opgelost gerokt!