WIJKBEWONERS VAN TOEN

Een brievenbesteller die uit de dood is opgestaan? Ja, ze woonde in onze wijk. Eerst in de Witten Griffoen, nadien in de Pachtstraat. Haar bijnaam was Mie Trottinet. Celina Hannes werkte voor de post en bestelde 26 jaar lang telegrammen. Op een dag kwam haar zoontje thuis met een ‘trottinet’, nu ‘autoped’ of ‘step’ genoemd, gekregen van een vrouw die oude spullen verzamelde. Celina begreep meteen de mogelijkheden ervan en ’s anderendaags zag iedereen haar met haar telegrammen door de wijk snorren. Haar bijnaam ‘Mie Trottinet’ was geboren.

Op een dag – het moet rond 1960 zijn geweest – bestelt ze in een café aan de Zuiderdokken een frisse pint. De kelner is afgeleid en in de verwarring zet hij haar een whisky voor. Het gezegde indachtig ‘Het is betaald, ’t moet op!’ of té gehaast, drinkt ze té snel het glas leeg en ze sukkelt verderop met haar ‘trottinet’ in de toen nog niet gedempte Zuiderdokken.

Hulpdiensten halen haar onderkoeld en bewegingsloos uit het water en brengen haar naar het Sint-Elisabethziekenhuis in de Leopoldstaat, waar ze in een zwart rouwkleed op de blauwe steen van het mortuarium wordt gelegd.

24 uur later ontwaakt ze uit haar coma en ze vlucht het dodenhuis uit, recht naar apotheker Lescrinier in de Nationalestraat. Grootvader Lescrinier, de grootvader dus van de huidige apotheker Theo, vangt haar als eerste op en brengt haar meteen terug naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Het verhaal deed natuurlijk snel de ronde en Mie Trottinet werd een lokale heldin. Jarenlang reed ze mee in de folklorestoeten van de wijk, niet op haar ‘trottinet’, maar gezeten naast Hector De Groote (met een grote sombrero op z’n hoofd) in zijn oldtimer. Celina Hannes overleed o cieel in 1991. (GS)

17
sep
2017

KLOOSTERFEST: feest op 8 oktober 2017

Haal die agenda boven en noteer alvast zondag 8 oktober 2017!
De meest verrassende straat van Antwerpen feest en daar moet jij absoluut bij zijn! Na de antiek-, vintage- en brocantezaken kwamen verrassende concept en fashion stores, stijlvolle interieurzaken en verschillende galerijen in de straat waardoor ze nog meer bruist dan ooit.

Onder de noemer ‘Kloosterfest’ trekt de meest verrassende straat van Antwerpen alle registers open en dat zal ’t Stad geweten hebben.De winkels van de Kloosterstraat zetten hun deuren wagenwijd open voor jou! Kom vanaf 11 u. genieten van een heerlijk ontbijt onder de zalige tonen van live jazzmuziek, neus rond in onze shops of ontspan je bij een glas in een van onze vele horecazaken. ‘Kloosterfest’ is er voor jou en zorgt ervoor dat je een ongelooflijke zondag beleeft en de gehele Kloosterstraat herontdekt.

Extra eyecatchers op ‘Klooster- fest’ zijn zonder twijfel de Peugeots van de Belgische oldtimer club en de kinderanimatie. Kuieren langs een autovrije Kloosterstraat, neuzen in een van de shops of ontspannen in een van de horecazaken? Met ‘Kloosterfest’ laat de straat zich van haar meest veelzijdige kant zien.

Curieus? Bezoek, volg & like: in- stagram: Kloosterstraat_antwerpen | facebook: Kloosterstraat Antwer- pen | www.Kloosterstraat.com

17
sep
2017

Die van ons moet is wa oep eur toal lette, ’t is pertang ni moeilijk!

’t is den lesten tijd al vriet druk gewest oep de Sint Andriespleuts. Iest wast processe, alle kastanje- boeme stongen dagen langk vol bougiekes. En as die uitgebloemd ware, kwam er elken dag ienen met a warem taske water. Doecht ierst, amai was dat voer ne rare kwiet tot dak’et deur had! Diene pipo kwam er elke dag een koemmeke thee drinke. Allien al met de geur kon’d’al lindenthee zette.

En toeng kwame de varekes aanvliege, ze noeme hun eige ‘Flying Pigs.’ Al moette kik zegge da zet dees jaor ’t vareke ni hemme uitgehange. De veurige jaore wier iene keer per jaor ons dorepsplain overvallen deur nen oep vremden die ier is goe kwame este. Der kunne we niks tegen emme, ’t stad en dus oek ons plain is van iederien mor der zen grenze. Nao al da este, keuste die un schup af in pleuts van unnen afval. De ierste 2 kier na un passeren ad ongs plain dagelang nen tapisplain van vertrappelde plastieke bekerkes en andere roemel, zoe oegpollig da ge er begost bedot in kon spele. Mor deze kier was alles properkes in de vuilbak gekapt.

From Sint Andries with love

En dan was er ’t wijk4love est. Deze kier a de kik er inteds on gedoecht, twelf augustus stoeng allang me een kruiske oep den almenak. De Kenny me zen team hadde wer een e orke gedaon. Nen iele tra oepgezet met een iel haawelak- est. Der was iest den tra en dan oepe muziek en een loepend buf- fet oem oe vingers van af te lakke! Der waore lakkere varse wareme bokes, boemige ‘taboelez’ (of zoewiet) en desserekes weurveur ge met veul goesting oewe ceintuur wat losser veur dee. Da weurd de volgende weke extra jumenas anders brekt die draagstang van mai binnekeurt af ! Het was een bangelek fiesje!

Wagenlak feitelak

A ja, veur da ge denkt, allee wat e dien titel na me deze tekst te make, wel zal-e-kik da is vertelle. Verlee week zat tekik met ongs Katrijn nor de kneur te zing en zag’kik die van ongs iniens oep de Sint Andriespleuts a lieke zinge over de Zetelhallen in Oboke. Da was al een tedje geleje da’kik da nog ies ad goert, ja ’k weurd er samen me die van ongs ni joenger oep. Empassant moakte die van ongs oek reclam voer a esje in de Roma voer de Strangers. En toen verschoot te kik ma ne oeren aop! Ja ik verschoot ma nen bult. Na was da wel a geluk ba een ongeluk, ’k zen bij de poesjenellen ‘under- study’ voer den Bult, dus da schilt wer al wa attribute as ‘em ziek is! Mor na wette golle nog altaaid ni woroem da kik ma nen bult verschoot! Awel zee die van ongs daor iniens a vremd woord: ‘nochtans.’ Misschien kende golle dat vrem woord ni, deurom zet’e’kik da tus- sen tjoepkes. Na, vremde woorden gebruike is in de mode, ’k weet ’et. Mor moete na echt OMG zegge, wa is er verkierd met ‘da kan na ni he’ of ‘amaai manne frak?’ Dus Slongs- ke, ’t is aagenlak ni moelijk, zee de volgende kier pertang, dan kunne wa a allemol oepnief verstaon!

bai de wee-i

Pol, kunde astemblief zeurge da kik manne decor zoe rap meugelijk opnief em, zoe is man huizeke oep’t Neuzeplain terug winddicht. De winter kom’t’er aon, ze zegge da al dage lank oep Telenet, kanne’kik da ni geloeve want ston ier elke dag in de blak- ke zon. ’k Em al duzend keer de dallen geteld en nog altaaid ston ne kik ier open en bloet. ’t Weurd taaid da’t opgelost gerokt!

14
sep
2017

Betonne Jeugd kamt de buurt uit: de Piet

Betonne Jeugd, gehuisvest onder de hangar van het coStA (met als pronk- stuk een zelf gemaakt kraanhoofd op het dak van het coStA), is reeds 14 jaar een tweede thuis voor jongeren die geen aansluiting vinden in het reguliere jeugdwerk, problemen hebben met werkloosheid, pesten en onderdak vinden, met een stevige focus op armoede.

De jongeren komen uit diverse gemeenten voor laagdrempelige vrijetijdsbesteding, koken driemaal in de week, kamperen en maken al eens ruzie, zoals in een echt gezin, maar voelen zich thuis in het warme, vertrouwde nest waar ze ondersteund worden bij hun problemen. Met steun van de burgerbegroting hebben ze het buurtproject ‘Betonne Jeugd kamt de buurt uit’ opgezet. Interviews met bewoners op zoek naar de strafste verhalen, onbekende talenten, de mooiste dromen … maar ook naar wat er beter kan. Zo brengen ze de wijk in kaart. De spits wordt afgebe- ten door Piet, zomer en winter present in z’n rolwagen op de Sint-Andriesplaats. Hier gaan we …

— Ken je Betonne Jeugd?

— Ja, van hier, hé. Maar die gaan het lastig krijgen … Met die betonstop die ze willen invoeren.

— Wat is Betonne Jeugd?

— Dat is een beetje zoals mijn jeugd. Van het ene gesticht naar het andere, dan weer eventjes thuis en dan weer naar een kolonie. En als je dan niet wou luisteren, moest je naar de verbeteringsschool.

— Ken je de burgerbegroting?

— (Woordje uitleg geven) Met de burgerbegroting kan jij beslissen over 10 procent van de jaarbegroting van het district Antwerpen. Dat is 1,1 miljoen euro. Samen met andere bewoners van het district kies je de thema’s tijdens een van de startmomenten. Tijdens het districtsforum beslis je hoeveel geld je aan een bepaald thema geeft. Nadien krijgen mensen en organisaies de kans om een project in te dienen voor een van de gekozen thema’s. Tijdens het burgerbegrotingsfestival kunnen inwoners van het district stemmen op het project dat zij het beste vinden. Projecten die verkozen zijn, krijgen een realistisch budget.

— Ken je ons burgerbegrotingsproject ‘BJ kamt de buurt uit’?

— (Woordje uitleg geven) Voor dit project hebben we ons geïnspireerd op ‘Iedereen beroemd’. Met onze jongeren gaan we langs bij onze buurtbewoners voor een kennismaking en een interview over de wijk, hun leven en verleden, hun dromen, talenten enz. De interviews worden mooi tentoongesteld onder de hangar van het coStA. Met dit project wil Betonne Jeugd eenzame buurtbewoners dichter bij elkaar brengen, mensen uit hun sociaal isolement halen, talenten en dromen uit de wijk bovenhalen en mensen verbinden met dezelfde interesses. Iedereen die deelneemt aan een interview, wordt uitgeno- digd bij Betonne Jeugd voor een maaltijd. Op het einde van het jaar organiseren we één groot buurtfeest en zo hopen we de mensen met elkaar te verbinden

–  Jouw leven?
– Waar ben je opgegroeid? In Antwerpen.
– Broers en zussen? Gezin?

-… Wij waren met 7 thuis.

De wijk Sint-Andries
— Hoe lang woon je in deze wijk?
— Hier al 30 jaar. Maar eigenlijk heb ik altijd al in de buurt gewoond. Toen ik klein was, woonde ik in de Leeuwenstraat. Daar sliepen we met 7 in één bed.
— Woon je hier graag?
— Ik woon graag in deze buurt.
— Wat vind je tof aan deze wijk?
— Wel, het volk, de kinderen. Er is hier altijd veel leven. Vroeger waren er wel meer ‘cafeekes.

— Ken je de geschiedenis van deze wijk?
— Ja,natuurlijk. Ik ben al oud,hé. — Vind je het hier nog altijd de Parochie van Miserie?

— Miserie is er overal. Die is hier overal in de stad. Als ze morgen uw inkomen afnemen, dan is er miserie, hé!

— Neem je deel aan buurtactivitei ten?
— Ik kom naar het coStA wijn en ko e drinken. Maar echt meedoen, om te spelen en zo, dat kan ik niet meer. Ik kijk wel altijd naar de activiteiten hier op het plein.

— Ken je veel buren?

— Al wie ik hier zie, kenik.

— Kan je altijd op hen rekenen?

— Ja hoor. De verpleegster, José, die hier wat verder woont, heb ik mijn sleutel gegeven voor het geval dat ik zou vallen thuis. Ik heb ook zo’n alarmdrukknopje, voor als er iets zou gebeuren. Zij kan dan binnen in mijn huis met de sleutel. Maar ook op mijn andere buren kan ik rekenen, ook op de Marokkanen en Turken.

— Zou je meer buren willen leren kennen?
— Dan moet ik eerst meer geld hebben. Haha! Ik moet de mensen koffie kunnen geven, hé.

— Wat zou je graag verbeterd zien in de wijk?
— Ze moeten ze laten zoals ze is. Ze gaan, naar het schijnt, de bloem-bakken op het plein wegdoen. Ik vind dat ze moeten blijven staan.

— Ken je de pastoor van deze buurt?
— Pastoor Mannaerts ken ik niet zo goed. Maar wel Pros Heylen. Die ving kinderen op hier in de buurt.

Jouw (stoutste) dromen?
— Wat is jouw grootste droom?
— Dood vallen in een brouwerij. Hahaha! En toen ik jong was, droomde ik van de meisjes. Haha- ha!

— Zie je die ooit verwezenlijkt wor-den?
— Nee, want als je geen geld hebt, kom je er niet binnen.

Jouw (verborgen) talenten?
— Wat is jouw grootste talent?
— Liegen!Haha!
— Welke vraag vind jij dat we nog moeten stellen?
— Gho, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een vraag voor jullie. Als ik ooit doodga, willen jullie dan een vat geven in het coStA?
— Wil je meedoen aan een gezellig buurtfeest?
— Natuurlijk!
— Mogen wij een foto van jou nemen?
— Ja, natuurlijk.
In de volgende Gazet: Lief Vandervoort van The Boogie Barn in de Korte Vlierstraat.

 

14
sep
2017