Op zaterdag 26 januari 2008 reikte de Stuurgroep van Sint-Andries een bewoners platfom bestaande uit bewonersgroepen, culturele vzw’s en handelsverenigingen actief in de wijk haar Gouden Neuzen 2007 uit in het coStA, het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries. Bij deze jaarlijkse feestelijke gebeurtenis worden prijzen uitgedeeld aan mensen of organisaties die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier voor de wijk hebben ingezet. Er zijn drie Gouden Neusbeeldjes te verdelen onder genomineerden in evenveel categorieën. Als Vrijwilliger/wijkbewoner werden dit jaar genomineerd: Pierre Vandenberghe, met de vereniging Sint-Andrieskwartier Herleeft! zowat de belichaming van het geheugen van de wijk; Jos Thijs, eindredacteur van de Gazet van Sint-Andries en een van de meest actieve vrijwilligers in de wijk en dat al meer dan 30 jaar lang; John Moussiaux: de man die zijn foto’s laat spreken. Terwijl hij eigenlijk van ver komt en ook ver buiten de grenzen van de wijk bekend is om zijn mooie beelden – zijn foto’s worden gepubliceerd in verschillende kranten en op TV – blijft hij toch een beetje dé fotograaf van Sint-Andries. Voor de categorie Verenigingen horen volgende wijkorganisaties bij de genomineerden: de Harmonie Arbeid en Kunst, een meer dan 100jarige, dus een van de oudste genomineerden, maar tegelijk een bijzonder jonge en levendige muziekharmonie, die aan iedereen de kans geeft om zich een instrument eigen te maken en bovendien laat ontdekken dat samen muziek maken een van de fijnste dingen is om te doen; R4R Europe of Residents for Regeneration, is een organisatie die op Europees niveau de georganiseerde bewoners ondersteunt en die vorig jaar onder meer over onze wijk een reportage heeft gemaakt voor de BBC; vzw Sint-Andries 2000 is de groep van vrijwilligers die door middel van allerlei activiteiten de Sint-Andrieskerk en haar cultuurhistorisch belang promoot.In de laatste categorie Ambtenaar/politicus/instantie tenslotte werden drie overheidsgerelateerde organisaties genomineerd, meerbepaald Opsinjoren, die de straatvrijwilligers en bewonersgroepen uit de wijk helpt om het leven en de samenhang in de wijk te verbeteren; Politie zone West die in de persoon van coördinator Marcel Van Peel en commissaris Glenn Verspeet al jarenlang op een constructieve manier samenwerkt met de stuurgroep en andere organisaties uit de wijk en vzw De Waag, die zich de afgelopen 30 jaar, vaak met meer moed en ijver dan middelen, heeft toegelegd op de opvang van de jongeren van Sint-Andries.

 

 And the winner is …Het is een nek-aan-nek-race geworden in alle drie de categorieën en uit de stemming is duidelijk gebleken dat alle genomineerden, personen en organisaties, op heel wat steun kunnen rekenen bij de mensen van de wijk. Voor de eerste categorie was er bovendien een ex aequo voor Jos Thijs en John Moussiaux. In de categorie Verenigingen kaapte vzw Sint-Andries 2000 de eerste prijs weg en in de laatste categorie was het goud voor Politie zone West.  In zijn speech wees Nico Volckeryck, voorzitter van de Stuurgroep van Sint-Andries op de kracht en samenhang in deze wijk doordat buurtbewoners, sociale en culturele verenigingen, ondernemers en overheden er op een unieke, open en constructieve manier samenwerken. In een aantal dossiers kon het afgelopen jaar een doorbraak worden geforceerd, maar een aantal andere problemen blijven aanslepen. Om die zaken op te lossen, vroeg de voorzitter om een krachtdadig signaal: “de tijd van de ludieke acties en campagnes is voorbij, nu is het tijd om concrete ingrepen tegen de vuilhufters die een smet werpen op het leven in dit deel van de stad”. Aan de prijsuitreiking ging een Catalaans buffet vooraf, waarvoor de opkomst buiten verwachting hoog was. De prijsuitreiking zelf ging gepaard met optredens van Studio Garcia Lorca (flamencodans), JC Brett (zang) en de nieuwe hiphopsensatie ONESTY. Alle 200 aanwezigen werden getracteerd op een zoete receptie.  Meer informatie: Nico Volckeryck, 0496/25 97 45  

_______

Gouden NEUS 2007

 

 

betreft: Uitnodiging + persbericht GOUDEN NEUS 2007

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Met de Stuurgroep van Sint-Andries hebben wij het genoegen om u hierbij te mogen uitnodigen op de feestelijke uitreiking van de Gouden Neus 2007 op zaterdag 26 januari 2008 om 20.30 u. in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA).  Het persbericht over dit evenement vindt u in bijlage.

Deze uitnodiging geldt als toegangskaart voor de uitreiking van de prijs. Gezien het grote succes van deze uitreiking zien wij ons genoodzaakt om u te vragen om uw aanwezigheid vooraf te willen bevestigen aan Nico Volckeryck (0496/25 97 45) of Paul Struyf (0475/59 65 49) om de kaartenverkoop efficiënt te kunnen organiseren. Bij hen kan u terecht voor meer informatie.

De uitreiking wordt voorafgegaan door een Catalaans buffet (vanaf 19 u.), waarvoor de kaarten (10€) kunnen te worden besteld in het coStA of Nieuwspoort in de Sleutelstraat (zolang de voorraad strekt).

 

Wij hopen van harte om u daar te mogen ontvangen en danken u alvast graag voor uw belangstelling voor onze activiteiten.

 

Met de meeste hoogachting,

Namens de Stuurgroep van Sint-Andries,

Nico Volckeryck, voorzitter

& Paul Struyf, ondervoorzitter

                                                                    Ann Mares Secretaris

____________________
Persbericht Gouden Neuzen 2007

 

Op zaterdag 26 januari 2008 reikt de Stuurgroep van Sint-Andries haar Gouden Neuzen 2007 uit. Bij deze jaarlijkse feestelijke gebeurtenis worden prijzen uitgedeeld aan mensen of organisaties die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier voor de wijk hebben ingezet. Er zijn drie Gouden Neusbeeldjes te verdelen onder genomineerden in evenveel categorieën.

 

Als Vrijwilliger/wijkbewoner werden dit jaar genomineerd: Pierre Vandenberghe, met de vereniging Sint-Andrieskwartier Herleeft! zowat de belichaming van het geheugen van de wijk; Jos Thijs, eindredacteur van de Gazet van Sint-Andries en een  actieve vrijwilligers in de wijk en dat al meer dan 30 jaar lang; John Mossiaux: de man die zijn foto’s laat spreken. Terwijl hij eigenlijk van ver komt en ook ver buiten de grenzen van de wijk bekend is om zijn mooie beelden – zijn foto’s worden gepubliceerd in verschillende kranten en op TV – blijft hij toch een beetje dé fotograaf van Sint-Andries.

 

Voor de categorie Verengingen horen volgende wijkorganisaties bij de genomineerden: de Harmonie Arbeid en Kunst, een meer dan 100jarige, dus een van de oudste genomineerden, maar tegelijk een bijzonder jonge en levendige muziekharmonie, die aan iedereen de kans geeft om zich een instrument eigen te maken en bovendien laat ontdekken dat samen muziek maken een van de fijnste dingen is om te doen; R4R Europe of Residents for Regeneration, is een organisatie die op Europees niveau de georganiseerde bewoners ondersteunt en die vorig jaar onder meer over onze wijk een reportage heeft gemaakt ; vzw Sint-Andries 2000 is de groep van vrijwilligers die door middel van allerlei activiteiten de Sint-Andrieskerk en haar cultuurhistorisch belang promoten.

 

In de laatste categorie Ambtenaar/politicus tenslotte werden drie overheidsgerelateerde organisaties genomineerd, meerbepaald Opsinjoren, die de straatvrijwilligers en bewonersgroepen uit de wijk helpt om het leven en de samenhang in de wijk te verbeteren; Politie zone West die in de persoon van coördinator Marcel Van Peel  en Glenn Verspeet al jarenlang op een constructieve manier samenwerkt met de stuurgroep en andere organisaties uit de wijk De stuurgroep Van Sint Andries wil daarom ook de nieuwe wijkwerking van de Antwerpse politie in De Neus zetten en vzw De Waag, die zich de afgelopen 30 jaar, vaak met meer moed en ijver dan middelen, heeft toegelegd op de opvang van de jongeren van Sint-Andries.

 

Praktische informatie

De prijsuitreiking wordt voorafgegaan door een Catalaans buffet (19u), waarvoor kaarten (10€) kunnen worden gekocht in het Cultureel Ontmoetingscentrum of krantenwinkel Nieuwspoort in De Sleutelstraat. De prijsuitreiking zelf start om 20.30 u en gaat gepaard met optredens van Studio Garcia Lorca (flamencodans), DC Brett (zang), ONESTY (hiphop) en Shachar (Joodse muziek), tentoonstelling door Sint Andries Kwartier Herleeft over De Neus en een PowerPoint voorstelling van Brandpunt sociale fotografen vereniging met foto’s vanuit de wijk Sint Andries. en  een zoete receptie tegen de verzuring.

 

 

Meer informatie: Nico Volckeryck, 0496/25 97 45

__________

Verslag september 2007  nr. 8.

VERSLAG  stuurgroepvergadering

van 26 september 2007+uitnodiging voor stuurgroep vanwoensdag   31 oktober  2007, 20 u.

Aanwezig:  James Bastiaense, Kurt Beckers, Linda Chuffart, Roger De Paepe, Ann Mares, Willy Martinet, Mich Peers, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Walter Tax, Jos Thijs, Lucien Van De Vyvere, Jan Van Gastel, Maria Van Kerkhove, An Van Loo, Marcel Van Peel, Peter Van Steenbergen, Nico Volckeryck, Josée Wyns, Jan Vanherck, Jean Courtois, Albert Vonek, Bruno Frateur, Lea Alvarez, Ilse Van Mol, Monique Gullentops, Ann Vylders. Verontschuldigd: Maggie Bogaerts, Marcel Cole, Eveline Collier, Nico De Beuckelaer, Relinde de Bouck, Lieve Eyskens, Liliane Faus, Maaike Floor, Jan Hubert, Dries Laenen, Gert Leysen, Karel Meeus, Melissa Muijs, Ivo Nicolay, François Nollet, Koen Pauli, Robert Verbeeck, Anneke Vermeiren,Marga Willems. 1.    Goedkeuring verslag: Het verslag van vorige stuurgroepvergadering wordt goedgekeurd mits een aantal aanpassingen, namelijk:- Allerlei: ivm de roeiploeg. Zoals het er nu staat lijkt er rivaliteit tussen 2 ploegen uit de wijk, terwijl de tweede ploeg roeiers gewoon volledig achter de andere ploeg staat.- Punt 6: vanaf “Nico betreurt …” weglaten omdat de stuurgroep niet op de hoogte was van het persinitiatief van Jos en Johan omtrent de aanbevelingen voor de schepen omtrent de straatvrijwilligers. 2.    Districtsschepen Ann Vylders (CD&V, ) over het seniorenbeleid & cultuurbeleidsplan:De voorzitter verwelkomt schepen Ann Vylders, bevoegd voor Cultuur, Senioren, Milieu en Districtsreiniging, in de stuurgroep. Zij licht een aantal beleidsintenties toe op het vlak van senioren- en cultuurbeleid, waarbij in beide gevallen respectievelijke adviesraden centraal staan, met de bedoeling op die manier inspraak in en participatie aan het beleid te realiseren.a. Seniorenbeleid: een nieuwe seniorenraad werd samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende adviserende raden op het terrein. Binnen de seniorenraad wordt gewerkt via werkgroepen. Die bereiden het werk van de seniorenraad voor, die dus op haar beurt het districtscollege bijstaat. Een belangrijke werkgroep is die van mobiliteit, straat- en pleinbeeld. Bij de heraanleg van straten en pleinen is het de bedoeling dat verschillende gebruikers van de openbare ruimte worden betrokken van bij het ontwikkelen van de plannen. De werking van de seniorenraad is nog te weinig bekend en daarom plant Ann Vylders een communicatiecampagne in de vorm van een jaarlijks terugkerend evenement, dat toelaat om verenigingen te laten kennis maken met de raad met de bedoeling zich eventueel aan te sluiten. Op de vergaderingen van de seniorenraad is iedereen welkom als toeschouwer. De bijeenkomsten gaan door in het districtshuis – de volgende zitting vindt plaats op 7 november 2007,  9.30u. Op http://www.antwerpen.be/eCache/ANT/16/574.cmVjPTM2Njk.html staat de kalender voor 2008.De schepen neemt volgende actiepunten mee uit de vergadering:

  • – nood aan seniorengym in Sint-Andries
  • – de zitbanken op Sint-Andriesplein moeten vaker worden gereinigd of worden verplaatst, want die onder de bomen hangen vol vogelpoep
  • – probleem van het moeilijke oversteken voor senioren van de Nationalestraat wegens te snel verkeer
  • – de slechte staat van de stoep in de Sint-Antoniusstraat
  • – een betere organisatie van de mantelzorg via    een   nieuw  OCMW-project
  • – als er plannen worden opgemaakt, wordt voorgesteld om de situatie steeds ter plekke te gaan bekijken en de ‘rolstoeltest’ uit te voeren
  • – de verbouwing in de Sleutelstraat, waarbij al mee dan een jaar een kraan de doorgang sterk belemmert, maakt dat die straat voor fietsers, rolstoelgebruikers en kinderwagens niet meer toegankelijk is
  • – om ook een positieve noot te laten klinken: de heraanleg van het Sint-Andriesplein wordt in de buurt zeer gewaardeerd.
  • Ook wordt er voorgesteld om met de schepen een wandeling te organiseren samen met de senioren door de wijk om knelpunten of moeilijk begaanbare plekken te inventariseren.

b. Cultuurbeleid: op vlak van cultuurbeleid wordt een zelfde werkwijze gehanteerd, namelijk via adviesraden die de verschillende spelers op het terrein samenbrengen. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de opmaak van een cultuurbeleidsplan. Een 2 pagina’s tellende nota met prioriteiten wordt overlopen. Op basis daarvan worden bij de Vlaamse Minister van Cultuur subsidies aangevraagd. De bedoeling van het district is om initiatieven van bewoners en verenigingen in de wijk te ondersteunen en samenwerking met andere districten op te zetten, onder meer via de opbouw van een elektronische databank van verenigingen. – Ann Vylders stelt ook de Magic Mystery Tour (= culturele blind date) voor, waarbij men voor een lage prijs een blanco cultuurticket koopt. Vorig jaar kende dat initiatief een groot succes en dit jaar wil men trachten om ook de grotere culturele huizen in te schakelen in dergelijke wijkgerichte activiteiten. In Brussel bijvoorbeeld organiseert de Munt speciaal voorstellingen voor de buurtbewoners. De Magic Mystery Tour gaat door op 13, 20 en 27 januari 2008. Meer informatie volgt in De Antwerpenaar en in de Gazet van Sint-Andries.- Schepen Ann Vylders haalt het project ‘Open Ateliers’ aan (in het ‘kot’ van de havenarbeiders aan de Cadixstraat), waarbij de bezoeker niet alleen kennis maakt met de kunstwerken, maar ook met de kunstenaars. – In verband met de Jeugdherberg vermeldt de schepen dat de archeologische vondsten aan het Bogaerdeplein op een of andere manier zullen worden geïntegreerd in de nieuwe Jeugdherberg, bijvoorbeeld in de vorm van een permanente tentoonstelling. Met de architect werden daarover al gesprekken gevoerd.– I.v.m. het Trijntje Cornelis-glasraam: deze figuur uit de volkse komedie van Constantijn Huygens (schrijver uit Sint-Andries), staat centraal in een glasraam dat door de Nederlandse familie Van Gelder-Hermkes aan de wijk zal worden geschonken. De voorwaarde is wel dat het glasraam op een zichtbare plaats in de wijk terecht komt. De technische aspecten van de overbrenging van het glasraam worden op dit moment onderzocht (transportkosten en –wijze), alsook wordt uitgekeken naar een geschikte locatie. Schepen Vylders wil samen met de stuurgroep en coStA van de inhuldiging van dit glasraam een wijkfeest maken, waarbij ook de Nederlandse familie op een gepaste manier kan worden bedankt. Bij dit wijkfeest worden de lokale verenigingen zoveel mogelijk betrokken (Lutje Visterin, Harmonie, Studio Garcia Lorca, Sint-Andries Herleeft, Sturrgroep Sint Andries …). Er is nog geen datum voor dit evenement.- Vanuit de stuurgroep wordt geïnformeerd naar de situatie van de bibliotheek. In de beleidsnota van het district wordt voor de zone Antwerpen-Zuid een volledig aanbod gevraagd, zonder echter te specificeren of dat in 1 of meerdere vestigingen moet worden ondergebracht. De onzekerheid omtrent het voortbestaan van de bibliotheek blijft, maar de schepen beseft het belang dat in de wijk aan de bibliotheek wordt gehecht.- Op 9 november is de opening van het notarishuis gepland. De stuurgroep kan beschikken over een bureau in dit pand. De schepen pleit voor een lokaal waar internet etc. wordt voorzien voor de wijkverenigingen. 3.    Huisvestingsmaatschappij Onze Woning ivm project Nationalestraat – Agendapunt wordt naar een volgende vergadering verschoven 4.    Evaluatie Antwerpen Autovrij (weekend van 22-23 september 2007)De voorzitter brengt verslag uit over hoe positief de handelaars deze dagen hebben ervaren. Op de zaterdag was het tegelijk ook ‘Dag van de Klant’ en die combinatie bleek heel geslaagd.  Volgens Peter was de situatie in de Kloosterstraat minder gunstig omdat de alternatieve weggebruikers er elkaar beconcurreerden: het fietsverkeer maakte het m.a.w. de voetgangers moeilijk, terwijl die op straat liepen omdat het voetpad werd ingenomen door de rommelmarkt-kraampjes. Ook in de Hoogstraat, die altijd al verkeersvrij is, waren nu opvallend veel fietsers omdat er een fietsroute door liep. Hiermee zou volgens Johan volgende keer rekening moeten worden gehouden. Jos betreurt het feit dat er op de Sint-Andriesplaats geen tentje/informatiestand van de stuurgroep stond, omdat veel mensen behoefte hadden om ergens met hun ideeën rond autoloze dagen en mobiliteit in het algemeen terecht te kunnen. Dit autoloze weekend had nu vooral een louter feestkarakter. 5.    WijkcirculatieplanPaul stelt voor om iemand van het district te vragen om dit punt te komen toelichten en Jos herinnert aan de beloften van schepen Joris Giebens om in de wijken informatievergaderingen hierover te organiseren. Nico vermeldt dat de Kammenstraat nog steeds niet autovrij is, wegens het ontbreken van het mobiliteitsplan. Enkel bij feesten wordt de straat ontoegankelijk gemaakt voor het autoverkeer.Dit punt wordt meegenomen naar een van de volgende vergaderingen waarop een deskundige zal worden uitgenodigd om hierover informatie te verstrekken. 6.    Actualisatie Wijkontwikkelingsplan (WOP)Twee documenten worden uitgedeeld, namelijk een lijst met de actiepunten van het WOP van vorig jaar en een nieuwe prioriteitenlijst, die door de stuurgroepleden verder moet worden bijgestuurd. Door de grote opkomst, zijn er onvoldoende kopies. Daarom wordt voorgesteld om iedereen de documenten per mail of post door te sturen en op volgende stuurgroepvergadering te behandelen. Huiswerk dus. 7.    Woonplan 2008-2012 voor Sint-Andries: Iedereen wordt opgeroepen om de multiple choice-vragenlijst in te vullen die op de binnenkatern van de Gazet van Sint-Andries staat en aan Jos te bezorgen. Er kwamen reeds een 10tal ingevulde enquêtes binnen. 8.    Stand van Zaken Muntplein: Geen nieuws is goed nieuws? Nu de school terug is begonnen is er meer verkeer op het Muntplein. Voor kleuters en ouders is het echter nog steeds zeer onaangenaam om via het plein de kleuterschool binnen te gaan: – omdat de bouwwerf aan de Lange Riddersstraat de doorgang langs daar afsluit; – omdat het plein er algemeen zeer verwaarloosd bij ligt, hoewel de afgelopen weken serieuze inspanningen werden gedaan door de groendienst; – en door de ongemanierde gebruikers van het plein (hondenpoep en drank-/druggebruik). Het pand aan de Kloosterstraat werd door Vespa in juni verkocht en mogelijk wordt dus weldra gestart met de afbraak van de parkeergarages. Aan het kabinet van schepen Van Campenhout zal een onderhoud worden gevraagd ivm de plannen voor het Muntplein. Op de BBQ van de stuurgroep waren schepenen Van Campenhout en Verbiest aanwezig. Zij konden zich wel vinden in het idee om van het Muntplein een tweede Regenboogparkje te maken. De buurt tracht de aandacht bij de problematiek te houden door verder activiteiten te blijven organiseren. Zo is er op 22 december een nieuwjaarsdrink op het Muntplein en wil het buurtcomité in het kader van buurt-aan-de-beurt op 10 november koken voor de wijk. 9.    Stand van Zaken Gouden NeusOp zaterdag 26 januari 2008 heeft de volgende Gouden Neus-uitreiking plaats. Er zijn al verscheidene toezeggingen van verenigingen die willen meewerken. De werkgroep/ beoordelingscommissie Gouden Neus zal worden bijeengeroepen om de organisatie van dit evenement verder te plannen. 10.          Contract met coStA – Buurtmaaltijden (telkens om 19 u. in coStA)Paul heeft bij coStA de data voor de stuurgroepvergaderingen voor 2008 vastgelegd, alsook de data van de buurtmaaltijden. De eerstkomende zijn:3 oktober: Anja Hermans10 november: Muntplein 15 december: ?  11.          Alternatieven voor de de Bunker? Dit  agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering. 12.          De Waag: Wat nu?Het cultureel centrum kan volgens Jos het wegvallen van De Waag niet volledig opvangen. Er was bijvoorbeeld wel huiswerkbegeleiding in het programma voorzien, maar dit is niet makkelijk te organiseren. Aan schepen Verbiest werd gevraagd naar een oplossing voor de opvang van deze jongeren. Tegen volgende vergadering zal naar een stand van zaken worden geïnformeerd. 13.          Verslag buitengewone bijeenkomst straatvrijwilligers:Op een bijzondere vergadering van de straatvrijwilligers van Sint-Andries werd betreurd dat er tegen de afspraak van vorige vergadering in en vooraleer de straatvrijwilligers bijeengekomen waren, naar de pers werd gecommuniceerd. De teneur van de vergadering wees op een grote tevredenheid over de ondersteuning van Opsinjoren. De vrijwilligers willen als contactpersoon/straatantenne blijven fungeren, niet als soort klikspaan. Suggesties die zij aan Opsinjoren willen doen :– overzicht krijgen van beschikbaar materiaal– overzicht van de aangiftemogelijkheden ivm graffiti– ipv een identificatiebadge wordt gedacht aan een soort elektronische kaart o.m. om de herkenbaarheid van de straatvrijwilligers te bewerkstelligen– vaak volgen brutale reacties wanneer sluikstorters op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen. Vele Antwerpenaars zijn nog steeds niet vertrouwd met het concept en zien de straatvrijwilligers als ‘moeials van de stad’. Een communicatiecampagne waarin respect voor deze vrijwillige inspanningen centraal staat, lijkt een oplossing. Ook bvb. een bordje ‘straat net gepoetst door een vrijwilliger’, wordt als idee naar voor geschoven.– meer ondersteunende contoles en sancties door ambtenaren in burger– snellere ophaling van het sluikstort (4 dagen is te lang)– bijeenkomen met andere straatvrijwilligers werkt therapeutisch; misschien kan Opsinjoren dergelijke kleinschalige samenkomsten stimuleren– lijst met gegevens van straatvrijwilligers in de buurt opmaken om grotere probleemzones, zoals Muntplein of Bogaerdeplein, gezamenlijk aan te pakken  14.          Verslag Straatantenne:q       Problematiek van de Nationalestraat 75 (stellng die doorgang bemoeilijkt)q       Recente stijging aantal BIN-oproepenq       Opnieuw: parkeerproblemen Kammenstraatq       Sluikstort en hondenpoep in de Sleutelstraat + een stinkende, lekkende en lawaaimakende generator van het bouwprojectq       Algemeen wordt een groeiend aantal overlastmeldingen vastgesteld bij bouwwervenq       Vrijdagmarkt: paaltjes weggenomen en niet teruggeplaatst  15.          Allerlei:q       Er worden nog bussers gevraagd voor de Gazet van Sint-Andries. De kranten liggen op de gebruikelijke plaats in het coStA en op de lijst op het prikbord zijn de straten die reeds werden bedeeld, aangegeven.q       Linda van buurttoezicht meldt dat nieuwe reglementen voorschrijven dat zij slechts tot 22 u. op de vergadering aanwezig kan zijn. De stuurgroep betreurt deze reorganisatiemaatregel, die vooral vanuit kostenbesparend oogpunt wordt genomen, maar jammer genoeg de uitstekende samenwerking met de buurttoezichters hypothekeert. Hierover zal een schrijven aan het college worden gericht.q       Monique Gullentrops van Opsinjoren zal binnenkort worden vervangen door een andere verantwoordelijke voor Antwerpen-Centrum. Ook deze vervanging wordt door de stuurgroep betreurt, omdat steeds vlot is samengewerkt met Monique. De stuurgroep heeft er echter het volste vertrouwen in dat ook met de vervanger een goede samenwerking zal worden uitgebouwd.q       Op 10 november is er een buurtfeest van Buurt aan de Beurt in samenwerking met de Politie. Voor de gelegenheid zal getracht worden om een crashwagen en de WODKA-mobiel ter plekke te krijgen en er zal informatie worden verstrekt over inbraakpreventie. Op woensdag 14 november komt de fietsgraveerder langs in het coStA.q       Bij een aantal bewoners van de Prekerskazerne leeft onbehagen over de huidige werking van de bewonersgroep ‘Onze Tuin’ en er gaat al een petitie rond om een nieuwe bewonersgroep op te starten. Namens de stuurgroep zegt Nico steeds goed te hebben kunnen samenwerken met alle betrokken partijen en daarom geen standpunt pro of contra de ene of de andere groep te kunnen innemen. De stuurgroep betreurt dit conflict en wil alle betrokkenen samenbrengen om tot een oplossing te komen. Opsinjoren wordt gevraagd om mee te bemiddelen in dit conflict. q       Het mosselfeest dat door de bewonersgroep rond Bob Verbeeck werd georganiseerd, was een groot succes. q       De bespreking van de verkiezing van een secretaris wordt voorafgegaan door een discussie over de vraag naar het waarom van deze verkiezing, maar principieel is niemand tegen de aanstelling van een nieuwe secretaris. Jos heeft deze functie al 24 jaar met succes uitgevoerd en zijn vervanging is dan ook enkel mogelijk indien meerdere wijkbewoners zich inzetten voor deze taak. De kandidaat-secretarissen zijn James Bastiaense (Augustijnenstraat), Ilse Van Mol (Sleutelstraat) en Ann Mares (Muntstraat). Afgesproken wordt dat zij onderling een taakverdeling uitwerken. De bekrachtiging van het voorstel om deze drie als secretaris aan te stellen, is voor volgende stuurgroepvergadering. Jos blijft eveneens nota nemen in functie van de redactie van de Gazet van Sint-Andries.   

AGENDA 31 oktober 2007:

1.     Goedkeuring verslag2.     Verslag straatantennes3.     Schepen Ludo Van Campenhout over plannen Munthof4.     Onze Woning over bouwplannen voorcomplex Nationalestraat5.     Mensen van de Steenhouwer over hun feest6.     Nieuwe bibliothecaris komt zich voorstellen7.     Hoofdcommissaris Glenn Verspeet van politiezone West over nieuwe wijkwerking8.     Kersthappening en de Lichtjes van Sint Andries9.     Meisje met de Zwavelstokjes10.  Affiche De plakpalen zijn ook van ons11.  Opening nieuw bureau voor de bewonersgroepen in Costa12.   Allerlei Nog extra-agendapunten?  Speel ze door aan voorzitter  Nico Volckeryck, Kammenstraat 80 – 0496-25 97 45 –   ondervoorzitter Paul Struyf, Augustijnenstraat 25/6 –  0475/59.65.49, of secretaris  Ann Mares, Muntstraat 10 – 03 22 66 22 3  {nicovolckeryck@skynet.be}, {paul_struyf@skynet.be} of ann.mares@antwerpen.be

Uitnodiging: Hartelijk welkom op de volgende vergadering van de stuurgroep van Sint-Andries in het Cultureel Ontmoetingscentrum op woensdag   31 oktober  2007:–          van 19 tot 19.55 u:                          Werkgroep straatantenne–          van 20 uur tot 22.30 u:                    Stuurgroepvergadering

15:18 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Email dit

09-10-07

Verslag augustus 2007 nr. 7.

Verslag augustus 2007 nr. 7. VERSLAG stuurgroepvergadering van 29 augustus: + UITNODIGING voor stuurgroep vanwoensdag 26 september 2007, 20 u. Aanwezig: James Bastiaense, Kurt Beckers, Linda Chuffart, Roger De Paepe, Willy Martinet, Karel Meeus, Mich Peers, Johan Poppelaars, Johan Rouffaer, Paul Struyf, Jos Thijs, Lucien Van De Vyvere, Jan Van Gastel, Maria Van Kerkhove, An Van Loo, Marcel Van Peel, Peter Van Steenbergen, Nico Volckeryck, Marga Willems, Josée Wyns,Verontschuldigd: Maggie Bogaerts, Marcel Cole, Eveline Collier, Nico De Beuckelaer, Relinde de Bouck, Lieve Eyskens, Liliane Faus, Maaike Floor, Jan Hubert, Dries Laenen, Gert Leysen, Ann Mares, Melissa Muijs, Ivo Nicolay, François Nollet, Koen Pauli, Walter Tax, Bob Verbeeck, Anneke Vermeiren. 1. Goedkeuring verslag:Het verslag wordt goedgekeurd.2. Buurt-aan-de-beurt: van 10 tot 18 november.In de maand juni organiseerde buurtregisseur Jef Cuyvers een wandeling waarop alle knelpunten werden geïnventariseerd in het projectgebied. Opzet is om meer betrokkenheid te ontwikkelen bij de bewoners op publiek domein en zaken van algemeen belang. Er wordt een vrolijk tintje aan gegeven. Op zaterdag 17 november wordt de projectweek afgesloten met een feestje, dat doorgaat onder de hangar van coStA.Medewerkers die hun naam opgeven: Linda, Jos, James, Johan, Paul, Relinde, Willy. Paul onderhoudt de contacten met Jef Cuyvers.3. Mosselfeest verhuist:Het mosselfeest van de Steenhouwer gaat begin augustus door op de Vrijdagmarkt. Maar vanaf volgend jaar zouden ze graag op het eerste weekend van augustus dit mosselfeest op de Sint-Andriesplaats willen organiseren. Wie zet er mee de schouders onder?4. Woonenquête i.v.m de fusie sociale huisvestingsmaatschappijen:Het bestuursakkoord vermeldt dat er 2008 vier huisvestingsmaatschappijen (waarvan de stad Antwerpen hoofdaandeelhouder is) moeten fuseren. Vanuit PASH (platform Antwerpse sociale huurders) werd opgeroepen om samen met alle sociale huurders hier een standpunt rond te bepalen. Op initiatief van bewonersgroep Onze Tuin werd in de brievenbussen van de 1039 sociale huurders uit de wijk een vragenlijst gebust. Hierop konden huurders hun hartewensen, zorgen en bekommernissen kwijt. Het moest snel gaan. In juli werd deze enquête georganiseerd, in augustus moesten de resultaten binnen zijn. Er werden ook 2 vergaderingen georganiseerd.waarop de huurders het woord konden nemen.Enkele conclusies: De afstand tussen de huisbaas en huurders blijkt behoorlijk groot te zijn. Er is een grote tevredenheid bij de huurders. In vergelijking met de private huur is sociale huisvesting betaalbaar en kwaliteitsvol. De lijst met knelpunten werd samengesteld en doorgegeven aan schepen Leen Verbist.Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de mondigheid van de sociale huurder bedroevend laag ligt. Anderzijds was de respons op de enquête groot. De vaak betuttelende houding van zo’n huisvestingsmaatschappij, die moet alvast doorprikt worden.De problematiek van de gedwongen verhuis, als gevolg van de afbraakplannen van de appartementen van Onze Woning in de Nationalestraat, tegenover het Tropisch Instituut, komt opnieuw aan bod. Er wordt gevraagd of vertegenwoordigers van Onze Woning een toelichting komen geven. In de Gazet van Sint-Andries zullen alvast de vragen geïnventariseerd worden.Om het debat renovatie of afbraak goed te voeren wordt voorgesteld om naast Onze Woning ook Lea Mutsaerts van PASH uit te nodigen en iemand van UNIZO, want ook de winkeliers zullen moeten verhuizen. Belangrijke aandachtpunten zijn: de historische erfgoedwaarde van deze gebouwen en het opmaken van een milieu-effecten-rapport (MER) bij een afbraakproject van dergelijke omvang.5. Woonplan 2008-2012 voor Sint-Andries: Zoals afgesproken komt op de binnenkatern van de Gazet van Sint-Andries een doe-de-woon-test, zodat we ons woonplan 2008-2012 op scherp kunnen stellen. In het WOP-wijkontwikkelingsplan van de stuurgroep staat wonen prioritair, de actualisatie is dus noodzakelijk. Alles wordt in een multiple choise-systeem gegoten met allerlei stellingen die ingenomen worden. We kunnen dan een soort rangorde opmaken van de verscheidenheid van standpunten terzake en het debat opstarten.6. Staking vrijwilligers: Naar aanleiding van het proces in beroep, dat boven het hoofd hing van straatvrijwilliger Johan Rouffaer, werd in de loop van de maand augustus een zeer succesvolle actie in de pers georganiseerd.Hoewel Johan vrijgesproken was, bleek dat de stad Antwerpen ‘per definitie’ beroep aantekende tegen deze vrijspraak. Om deze absurde situatie aan te kaarten werd steun gezocht bij het district Antwerpen. Districtsraadslid Paula De Brie, zélf straatvrijwilliger, was gangmaker en districtsschepen Joris Giebens vroeg vervolgens aan het schepencollege dit beroep in te trekken. Dankzij de steun en algemene stakingsactie van vele Antwerpse straatvrijwilligers, wijzigde het schepencollege haar standpunt en trok het beroep in.Johan Rouffaer dankte iedereen voor de grote solidariteit. Tijdens de dagen dat alles in de pers kwam ontving hij vele steunbetuigingen. Maar hij verzamelde ook de knelpunten die het de straatvrijwilligers niet gemakkelijk maken. Samen met zijn Opsinjorenteam Onze Tuin had hij een brief met enkele aanbevelingen tot oplossing (pakkans-erkenning-herkenning-partnership) doorgestuurd naar schepen Leen Verbist.Nico betreurde dat Onze Tuin deze voorstellen reeds verzonden had. Hij vond dat het beter was geweest dat vanuit de Stuurgroep en samen met àlle straatvrijwilligers uit de wijk dit advies aan de schepen werd opgemaakt. Afspraak is dat met de straatvrijwilligers zullen samenzitten, zodat tegen de volgende stuurgroep een globaal advies kan vertrekken. Dit zal vanuit de stuurgroep eind september aan de pers voorgesteld worden.7. Trijntje Cornelis: schenking glasraam.In het jaar 1649 wandelde een Nederlands meiske met een grote beurs met centen door de (Willem) Lepelstraat. Maar naast de Prekerskazerne was er toen heel wat prostitutie. Ons braaf Trijntje werd er bestolen, uitgekleed en zat gemaakt door hoer Mooj en vervolgens op de mesthoop van de Theodoor Van Rijswijckplaats gekieperd. Dat verhaal lezen we in een klucht van dichter-staatsman Constantijn Huygens. In 1996 werd op die plek door comité “Sint-Andrieskwartier herleeft” een gedenkplaat geplaatst. Nico kreeg nu een bericht uit Nederland aan met het voorstel om een glasraam van 66 cm x 103 cm ergens in de buurt van de Nationalestraat in te bouwen. Hamvraag is dus om een geschikte plek te vinden. Deze informatie werd doorgespeeld aan de cultuurschepen van het district, Ann Vylders. Zij wil alvast actief mee op zoek gaan. Er werd ook gesuggereerd om het theaterstuk rond Trijntje Cornelis terug op te vissen en op te frissen.8. Autovrije zondag: Doe mee!Eigenlijk zijn er 3 sensibiliseringsdagen, van vrijdag tot en met zondag, dat campagne gevoerd wordt om de druk van het autoverkeer in de stad te verminderen en de zachte vervoerswijzen te promoten. De winkelstraten uit de wijk werken alvast actief mee aan autoluwe zaterdag en op zondag neemt Stuurgroep Sint-Andries het voortouw om op de Sint-Andriesplaats onder het motto ’t Straat is van iedereen de wijkmobiliteit onder de loupe te nemen. Naast de Vrijmarkt, waar iedereen spulletjes kan verkopen, is er animatie, straat- en volksmuziek. Kom mee genieten op 23 september!9. Buurtmaaltijden:Deze gaan door op 13 oktober, 10 november en 15 december om 19 uur in coStA. Noteer deze data alvast in je agenda.10. Gouden Neus op 26/01/2008:Op zaterdag 26 januari zal de volgende Gouden Neus-uitreiking plaats hebben. Hiervoor wordt opnieuw een jury samengesteld om te beoordelen wie de volgende Gouden Neus zal wegkapen. Deze beoordelingscommissie zal bestaan uit Josée, Kurt, Mich, Nico en Paul. Een verdienstelijke bewoner, ambtenaar, organisatie of politieker kan in aanmerking komen voor deze trofee. Er is discussie om ook politieke mandatarissen te nomineren. Twee mensen willen politieke neutraliteit bewaren en zijn alvast tegen.11. Winkeliersverenigingen in actie:In de Aalmoezeniersstraat is een kersverse winkeliersvereniging van start gegaan. Op 22 september, Dag van de Klant, zal de Vakmansroute gelanceerd worden. Meerdere winkels en bedrijven uit de wijk, die ouder dan 100 jaar zijn, werden opgenomen in deze route. 12. Kammenstraat Blues:Ondanks de investering van 50.000 euro, o.a. voor een verdwijnpaal, blijkt nu dat er nooit een aanvraag gebeurde om de straat effectief autovrij te maken. Waarvoor dient dat verdwijnpaaltje dan? Vanuit het district werd deze dubbelzinnige situatie gecreëerd. Verkeersschepen van ’t stad Van Campenhout wil echter wél stappen zetten richting autovrije Kammenstraat.13. Leve de zitbanken:In het prachtige Lode Sebregtsparkje aan de Bogaerdestraat staat nog steeds geen enkele zitbank. En op het resterend deel van het Bogaerdepleintje heeft één zitbank plaats moeten ruimen voor het aankondigingsbord van de nieuwe jeugdherberg. In de directe omgeving zijn twee bejaardenhuizen. Kunnen we via seniorenschepen Ann Vylders de druk verhogen om de bejaarden de zitbanken te gteven waar ze recht op hebben?14. Barbecue’s:De inflatie van BBQ’s zet zich verder: vrijdag 31 op ’t Bogaerdepleintje, zaterdag 1 september op het Muntplein.De BBQ van 19 augustus op ’t Muntplein was een groot succes. 15. Gazet van Sint-Andries:Er werd een vernieuwde en grotere redactie samengesteld, om het draagvlak in de wijk groter te maken. Er wordt nogmaals opgeroepen om de jongerenrubriek wat uit te breiden. Lucien zal een tekst opmaken voor de gazet, zodat alvast de senioren een plaats verwerven in onze wijkgazet.16. Verslag Straatantenne: Als gevolg van afbraakwerken van het oude stadsmagazijn in de Drukkerijstraat vertonen aanpalende woningen in de Augustijnenstraat en Korte Riddersstraat scheuren. Er werd blijkbaar niet overal bij alle buren een staat van bevinding opgemaakt.  Lawaaihinder van het café Rijkenhoek-Plantinkaai. Hofke Van Nispen: rotte boom is weggehaald. Komt er een nieuwe in de plaats? Vaak zéér hoge snelheden in de Nationalestraat. Kan toezicht verhoogd worden? Opgepast! Wisselstruck in winkels. Foutparkeerders in Kammenstraat. Hondenoverlast in Kloosterstraat. Stadsgebouw Kloosterstraat 5: Deuren open en onveilige situatie. Stof, stof en nog eens stof: de afbraakwerken in de Fortuinstraat van het vroegere Maurice Mathieu-complex zorgen voor overlast. Véél te smalle doorgang bouwwerf Sleutelstraat. Enkel voor zéér smalle mensen?17. Allerlei: Collectie (nep)juwelen van Sint-Andrieskwartier Herleeft zijn gestolen. Wie heeft er nog broches, ringen, halskettingen, enz.. te veel in zijn schuif liggen? Op 29 september zoeken we roeiers voor Waterkant. Er zijn geruchten dat er een tweede ploeg uit de wijk zal samengesteld worden om de winnaars van vorig jaar, het team uit de Sleutelstraat, te verslaan. Bob Verbeeck meldt dat hij op 8 september een Mosselsouper zal organiseren. Iedereen welkom! Er zal dan ook het ‘vadertje van het jaar 2007’ gevierd worden. Voor de eindejaarsfeesten: op tijd de aanvraag doen bij Opsinjoren. En vooral, goed afspreken wie wat wanneer gaat doen.AGENDA 26 september 2007: 1. Goedkeuring verslag.2. Districtsschepen Ann Vylders: seniorenbeleid, cultuurbeleidsplan,…3. Huisvestingsmaatschappij Onze Woning licht het project Nationalestraat toe.4. Evaluatie Antwerpen Autovrij.5. Wijkcirculatieplan.6. W.O.P.: actualisatie wijkontwikkelingsplan.7. Woonplan: vul de multiple choise uit de gazet in.8. Stand van zaken Muntplein.9. Stand van zaken Gouden Neus.10. Contract met coStA.11. Alternatieven voor de Bunker?12. De Waag is weg. Wat nu?13. Verslag Straatantenne.14. Allerlei.Nog extra-agendapunten? Speel ze door aan voorzitter Nico Volckeryck, Kammenstraat 80 – 0496-25 97 45 – ondervoorzitter Paul Struyf, Augustijnenstraat 25/6 – 0475/59.65.49, of secretaris Jos Thijs, Pompstraat 24 – 0472–57 80 84 – {nicovolckeryck@skynet.be}, {paul_struyf@skynet.be} of {2024.jt@skynet.be} Uitnodiging: Hartelijk welkom in het Cultureel Ontmoetingscentrum op woensdag 26 september 2007:- van 19 tot 19.55 u: Werkgroep straatantenne.- van 20 uur tot 22.30 u: Stuurgroepvergadering.

_______

Verslag april 2007 nr. 4. VERSLAG stuurgroepvergadering van 25 april: + UITNODIGING voor stuurgroep van woensdag 30 mei 2007 , 20 u Aanwezig : Bastiaense James, Beckers Kurt, Caris Wendy, Chuffart Linda, Cole Marcel, Cuyvers Jef, De Paepe R, Du Mont Geert, Faus Liliane, Hubert Jan, Janssens Bart, Lauwers Guy, Martinet Willy, Meeus Karel, Nollet François, Peers Mich, Poppelaars Johan, Struyf Paul, Tax Walter, Thijs Jos, Van De Vyvere Lucien, Van Gastel Jan, Van Kerkhove Maria, Van Loo An, Van Peel Marcel, Vansteenbergen Peter, Verbeeck Jorn, Volckeryck Nico, Wyns Josée. Verontschuldigd : Collier Eveline, De Beuckelaer Nico, de Bouck Relinde, Eyskens Lieve, Floor Maaike, Laenen Dries, Leysen Gert, Mares Ann, Muijs Melissa, Pauli Koen, Van De Ven, Verbeeck Bob, Vermeiren Anneke, Willems Marga.1. Goedkeuring verslag:Reactie op 6. Bunker: Ludo Van Campenhout meldt dat hij het project van de Bunker nog steeds erg genegen is. Hij stelt dat het in eerste instantie een project is dat kadert in het jeugdbeleid van de stad Antwerpen en dat er uiteindelijk budgetten via jeugdschepen Leen Verbist moeten vrij gemaakt worden. Het is wel best om eerst een overleg met brandweer te hebben ivm de brandveiligheid, vluchtwegen, e.d. Dit kan samen in de komende weken opgezet worden.2. Problemen met Tags & aanpak door de Politie: Inspecteur Geert Du Mont van de gerichte wijkwerking van de Politie meldt dat er reeds een 10-tal tagspuiters geïdentificeerd werden. Door een gerichte inventarisatie van tags op o.a. treinen en trams werd het mogelijk deze tags te koppelen aan de daders. In Sint-Andries werden 290 foto’s genomen en van de meeste tags weet men ondertussen van wie ze zijn.Essentieel voor de Politie is dat er klachten neergelegd worden door de slachtoffers. Door het bundelen van de PV’s kan men immers een sterk dossier opbouwen. Er zijn heel wat minderjarigen bij. Dit heeft een invloed op de vervolging: minnelijke schikking, zelf opkuisen en werkstraffen worden dan door de jeugdrechter gehanteerd. Met de verantwoordelijken van Fish & Chips werd samengezeten. Hier opteerde men voor een preventiecampagne met de nadruk van het gebruik van spuitbussen uitsluitend voor artistieke doeleinden.Schepen Lauwers is blij dat de Politie bezig is met een actief opsporingsbeleid. Hij benadrukt dat het machinaal opkuisen van grafitti geen sinecure is. Ook het gebruik van de bij behorende chemische producten is niet zonder gevaar. Er wordt aan gewerkt: er is een nota garfittibeleid, men heeft ondertussen ecologisch verantwoorde producten, er komt een actief verwijderbeleid terzake.3. Schepen Lauwers stelt zijn beleid voor.:Een zeer belangrijke portefeuille is Openbare Werken. Hoewel deze materie voor 60 % bij het district ligt, blijft het aandeel zeer groot. Samenwerking met de districten is het uitgangspunt. Onderhoud van straten & pleinen, Patrimoniumonderhoud, Leefmilieu en Gemeentelijke decentralisatie zijn de andere bevoegdheden.Er worden vervolgens heel wat thema’s aangesneden:- Een efficiëntere coördinatie van de werken in de ondergrond door nutsbedrijven voor o.a. water, gas en electriciteit, en ook betere afspraken met De Lijn en het Vlaams Gewest, daar wordt wérk van gemaakt.- Er zijn heel wat klachten over de rioleringen sedert RIANT (bedrijf van AWW) hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Na de privatisering is de kwaliteit van de diensten gedaald.- Anderzijds: de AWW heeft de verplichting 2 x per jaar alle rioolkolken uit te kuisen. Maar deze afspraak wordt niet gehaald.- De beheersovereenkomst ivm de rioleringen moet dringend geëvalueerd en bijgestuurd worden.- Men probeert ook meer vat te krijgen op de vele bedrijven die wachtbuizen voor digitale draden leggen. Om de 15 dagen is er een moment waarop planning en informatie uitgewisseld wordt. Er volgen sancties indien uitvoering niet volgens de afspraken verloopt.- Het STOP-principe: Antwerpen hanteert in het verkeer een hiërarchie. Eerst de Stappers, dan de Trappers, vervolgens openbaar vervoer en op de laatste plaats de particuliere automobilist.- Er is een districtsfonds specifiek voor fietspaden, verkeersveiligheid en aanpak van de zwarte punten.- In bestekken wordt opgenomen dat privébedrijven zélf voor het onderhoud instaan;- PROPERE STAD is een van de hoofdopdrachten geworden:- Er komt een verdubbeling van de veegploegen, mét verankering in de wijk. De (h)erkenning van deze veelploegen moet veel groter worden.- Is het niet beter om de ophaalkalender te verspreiden op het moemnt dat er afwijkingen zijn wegens feestdagen? Vb. Omdat 1 mei op een disdag-ophaaldag viel heeft Onze Tuin 400 pamfletjes verspreid met de alternatieven. Is het niet zinvol dat de stad Antwerpen dit organiseert?- Sluikstort: Die kleine minderheid van sluikstorters moet met een repressief beleid aangepakt worden door beëdigde ambtenaren. Naar model van WODCA wil men met een grootse sensibiliseringscampagne “propere stad” de milieuhufters aanpakken.- De papiermandjes/vuilbakskes: er komen er méér, maar eerst zal men de vullingsgraad inventariseren.- Sorteerstraatjes: er komen er 30 bij in dichte concentraties en voor hoogbouw. Ook ondergrondse sorteerstraatjes zijn in opmars.- Nachtelijke ophalingen zullen verhoogd worden.- Nieuw idee: Eén keer per maand op een afgesproken moment zal het groot huisvuil opgehaald worden (nu is dit na individuele afspraak)- Munthof groen, hoe lang moeten we nog wachten? Deze optie staat alvast in het RSA-ruimtelijk structuurplan. De schepen verwijst naar ruimtelijke ordening. Anderzijds is schepen Lauwers de bevoegde schepen voor groenvoorziening… wordt vervolgd.- Bomenbank en inventarisering groen in de wijk: deze wordt opgemaakt.De schepen belooft om binnen de 6 maanden terug te komen en een evaluatie op te maken van alle afgesproken punten.4. Buurt aan de Beurt:Jef Cuyvers, buurtregisseur, kondigt aan dat van 12 tot 17 november er in een afgebakend gebied van 15 straten in Sint-Andries (of een 1000-tal gezinnen) het project BUURT aan de BEURT zal georganiseerd worden. Opzet is om in de zone tussen Sint-Andriesstraat en Willem Lepelstraat actie’s te ondernemen die de veiligheid, properheid, gezelligheid en herstellingen in de kijker te zetten. Samen met alle bewoners worden deze aspecten grondig bekeken en tijdens die actieweek worden de puntjes eens op de i gezet. Zo worden bv. àlle rioolkolken aangepakt en àlle stadsdiensten werken mee om het publiek domein eens grondig op orde te zetten. Er zijn plannen om een maquette op te maken van de buurt. Ter voorbereiding wordt er eind mei-begin juni (op een zaterdag) een wandeling door deze 15 straten gemaakt om een concreet actieprogramma uit te stippelen. Ae actieweek in november zal afgesloten worden met een heerlijk feestje!5. Burendag op dinsdag 29 mei:Koen Kuylen van Antwerpen aan ’t Woord is een van de initiatiefnemers. Hij geeft een korte toelichting:Opzet is om op dinsdagavond 29 mei doodgewoon een stoel te nemen, ermee op straat of op de stoep post te vatten en een plezant praatje te slaan met je buren, niet meer of niet minder. Burendag kiest voor een warme en gezellige wijk en dat begint eenvoudigweg met goede contacten met je buren.Bij Opsinjoren kan je een premie van 75 euro krijgen als je er iets feestelijks wil van maken. Er wordt de opmerking gegeven dat in vele straten er slechts een smal stoepje is en dat de straat voor de rest bomvol staat met geparkeerde auto’s. In woonerven, op pleinen en woonstraten heeft men weinig mogelijkheden om gezellig buiten te zitten… 6. Verkiezingsdebat over federale wijkdossiers op 23 mei:Er zijn meerdere wijkdossiers waar “Brussel” de sleutel in handen heeft. Op 23 mei om 20 uur gaat er een stadsdebat door waarop parlementairen van alle fracties zullen uitgenodigd worden. Vooral voor het dossier rijkswachtkazerne gaan we ervan uit dat de federale volksvertegenwoordigers een grote inbreng kunnen hebben. Vandaag is het immers zo dat de stad Antwerpen zich neerlegt met het feit dat de Regie der Gebouwen deze eigendom van de staat onder gesloten portefeuille aan de meest biedende commerciêle projectontwikkelaar zal verpatsen. De Stuurgroep gaat niet akkoord met deze ‘gemakkelijke’ oplossing, omdat de kans dan zeer klein is dat onze gevraagde invulling met betaalbare woningen, een multifunctionele invulling en een doorwaadbaar binnenplein-van-iedereen werkelijkheid wordt. We verwachten dat de federale volksvertegenwoordigers vanuit Brussel méé de Regie en dit dossier sturen en stuwen in een vernieuwend stedenbouwkundig project waar iedereen beter van wordt.Jeffrey Van Waeyenberghe zal in april-mei-juni workshops organiseren over de bouwblokstudie van de rijkswachtkazerne. Peter, Paul, Marcel, Nico en Jos zullen met hem gaan samenzitten om dit dossier tegen 23 mei voor te bereiden.Er zullen nog andere thema’s zoals de gevangenis en een sociaal klimaatplan aangekaart worden op dit verkiezingsdebat.7. Samenwerking Opsinjorenteams:In de wijk zijn er ondertussen heel wat opsinjorenteams actief. Opzet is om eens samen te zitten en eventueel gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen. 8. Feestje op de Sint-Andriesplaats:Op 20 mei zal er op de Sint-Andriesplaats gebasket en daarna gefeest worden. Initiatiefnemers zijn enkele studenten die willen verbroederen met de bewoners. Allen daarheen!9. Minister Bourgeois komt op 28/4 om 10 uur naar Sint-Andries:Hij zal er de eerste spadesteek doen voor de spiksplinternieuwe jeugdherberg. Pierre Vandenbergh zal de geschiedenis van het poesjenellentheater schetsen. Onze vurige wens is dat deze rijke wijkcultuur aan bod zal komen in het kunstproject. Daarom werd het voorstel gelanceerd om dit jeugdhotel de naam “pulcinella” te geven.Er zal een werfcontainer staan waar we allemaal uitgenodigd worden. Als je erbij wil zijn, dan moet je wel je naam opgeven.Nico, Walter, Kurt, Ilse, Josée, Paul, Johan en Jos zullen er alvast bij zijn.10. Wordt Kloosterstraat 5 verkocht door VESPA?Buren melden dat de garage leegstaat en dat snel de verkoop van deze stadseigendom zal gebeuren. Het goede nieuws is dat vermeld werd dat de garage zal afgebroken worden en groenzone zal worden. In het woonplan van de Stuurgroep werd gevraagd om gelijkvloerse en kelderverdieping een commerciële bestemming te geven, maar de 3 bovenlagen te ontwikkelen als betaalbare koopwoningen? Zal de stad en VESPA ons advies volgen?11. Verslag Straatantenne.Foutparkeerders Scheldeken-Steegske.Hoek Schoytestr-Bogaerdestr.: betonnen afbakening.Kammenstraat: wat met uitrit parking op moment autovrije straat?Problematiek dakloze aan Theodoor Van Rijswijckpleintje.Verzakkingen riolering Nationalestraat.Munthof: wat met de spuitbussen?Prekerskazerne: krijgen ze een sorteerstraatje?Vergadering PagadderpleintjeDuivenoverlast: Ludo Haesaert is de verantwoordelijke ambtenaar.Geurmetingen Sleutelstraat PV’s laten opmaken aub.12. Ditjes & datjes.Nocturne Kloosterstraat op 10 mei.Markt van Morgen op 13/5 en 8/7 op het Peter De Groteplein aan Kloosterstraat-Riemstraat: beginnend ontwerptalent – kleding, juwelen, interieur, grafisch – presenteert en verkoopt.AGENDA 30 mei 2007: 1. Goedkeuring verslag.2. Herbestemming Rijkswachtkazerne: Stand van zaken & geplande workshops in samenwerking met de stad.3. Woonplan 2006 actualiseren.4. Voorstelling kunstproject.5. Mercator-Ortelius en monumentenbeleid stad Antwerpen.6. Buurtregisseur & geplande actie Buurt aan de Beurt.7. Relatie Stuurgroep-coStA.8. Buurtmaaltijd met koks Patrick Janssens & Paula De Brie.9. BBQ Munthof.10. Commedia dell’arte project De Helse Machine.11. Evaluatie debat 23 mei.12. Gazet van Sint-Andries.13. Opvolging dossiers.14. Verslag Straatantenne.15. Allerlei.Nog extra-agendapunten? Speel ze door aan voorzitter Nico of secretaris Jos:- Nico Volckeryck, Kammenstraat 80 – 0496-25 97 45- {nicovolckeryck@skynet.be}- Jos Thijs, Pompstraat 24 – 0472–57 80 84 – {2024.jt@skynet.be} – Paul Struyf, ondervoorzitter, Augustijnenstraat 25/6 – 0475/59.65.49Uitnodiging: Hartelijk welkom in het Cultureel Ontmoetingscentrum Op woensdag 30 mei 2007:- van 19 tot 19.55 u: Werkgroep straatantenne.- van 20 uur tot 22.30 u: Stuurgroepvergadering.

__________

Verslag april 2007 nr. 4. VERSLAG stuurgroepvergadering van 25 april: + UITNODIGING voor stuurgroep van woensdag 30 mei 2007 , 20 u Aanwezig : Bastiaense James, Beckers Kurt, Caris Wendy, Chuffart Linda, Cole Marcel, Cuyvers Jef, De Paepe R, Du Mont Geert, Faus Liliane, Hubert Jan, Janssens Bart, Lauwers Guy, Martinet Willy, Meeus Karel, Nollet François, Peers Mich, Poppelaars Johan, Struyf Paul, Tax Walter, Thijs Jos, Van De Vyvere Lucien, Van Gastel Jan, Van Kerkhove Maria, Van Loo An, Van Peel Marcel, Vansteenbergen Peter, Verbeeck Jorn, Volckeryck Nico, Wyns Josée. Verontschuldigd : Collier Eveline, De Beuckelaer Nico, de Bouck Relinde, Eyskens Lieve, Floor Maaike, Laenen Dries, Leysen Gert, Mares Ann, Muijs Melissa, Pauli Koen, Van De Ven, Verbeeck Bob, Vermeiren Anneke, Willems Marga.1. Goedkeuring verslag:Reactie op 6. Bunker: Ludo Van Campenhout meldt dat hij het project van de Bunker nog steeds erg genegen is. Hij stelt dat het in eerste instantie een project is dat kadert in het jeugdbeleid van de stad Antwerpen en dat er uiteindelijk budgetten via jeugdschepen Leen Verbist moeten vrij gemaakt worden. Het is wel best om eerst een overleg met brandweer te hebben ivm de brandveiligheid, vluchtwegen, e.d. Dit kan samen in de komende weken opgezet worden.2. Problemen met Tags & aanpak door de Politie: Inspecteur Geert Du Mont van de gerichte wijkwerking van de Politie meldt dat er reeds een 10-tal tagspuiters geïdentificeerd werden. Door een gerichte inventarisatie van tags op o.a. treinen en trams werd het mogelijk deze tags te koppelen aan de daders. In Sint-Andries werden 290 foto’s genomen en van de meeste tags weet men ondertussen van wie ze zijn.Essentieel voor de Politie is dat er klachten neergelegd worden door de slachtoffers. Door het bundelen van de PV’s kan men immers een sterk dossier opbouwen. Er zijn heel wat minderjarigen bij. Dit heeft een invloed op de vervolging: minnelijke schikking, zelf opkuisen en werkstraffen worden dan door de jeugdrechter gehanteerd. Met de verantwoordelijken van Fish & Chips werd samengezeten. Hier opteerde men voor een preventiecampagne met de nadruk van het gebruik van spuitbussen uitsluitend voor artistieke doeleinden.Schepen Lauwers is blij dat de Politie bezig is met een actief opsporingsbeleid. Hij benadrukt dat het machinaal opkuisen van grafitti geen sinecure is. Ook het gebruik van de bij behorende chemische producten is niet zonder gevaar. Er wordt aan gewerkt: er is een nota garfittibeleid, men heeft ondertussen ecologisch verantwoorde producten, er komt een actief verwijderbeleid terzake.3. Schepen Lauwers stelt zijn beleid voor.:Een zeer belangrijke portefeuille is Openbare Werken. Hoewel deze materie voor 60 % bij het district ligt, blijft het aandeel zeer groot. Samenwerking met de districten is het uitgangspunt. Onderhoud van straten & pleinen, Patrimoniumonderhoud, Leefmilieu en Gemeentelijke decentralisatie zijn de andere bevoegdheden.Er worden vervolgens heel wat thema’s aangesneden:- Een efficiëntere coördinatie van de werken in de ondergrond door nutsbedrijven voor o.a. water, gas en electriciteit, en ook betere afspraken met De Lijn en het Vlaams Gewest, daar wordt wérk van gemaakt.- Er zijn heel wat klachten over de rioleringen sedert RIANT (bedrijf van AWW) hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Na de privatisering is de kwaliteit van de diensten gedaald.- Anderzijds: de AWW heeft de verplichting 2 x per jaar alle rioolkolken uit te kuisen. Maar deze afspraak wordt niet gehaald.- De beheersovereenkomst ivm de rioleringen moet dringend geëvalueerd en bijgestuurd worden.- Men probeert ook meer vat te krijgen op de vele bedrijven die wachtbuizen voor digitale draden leggen. Om de 15 dagen is er een moment waarop planning en informatie uitgewisseld wordt. Er volgen sancties indien uitvoering niet volgens de afspraken verloopt.- Het STOP-principe: Antwerpen hanteert in het verkeer een hiërarchie. Eerst de Stappers, dan de Trappers, vervolgens openbaar vervoer en op de laatste plaats de particuliere automobilist.- Er is een districtsfonds specifiek voor fietspaden, verkeersveiligheid en aanpak van de zwarte punten.- In bestekken wordt opgenomen dat privébedrijven zélf voor het onderhoud instaan;- PROPERE STAD is een van de hoofdopdrachten geworden:- Er komt een verdubbeling van de veegploegen, mét verankering in de wijk. De (h)erkenning van deze veelploegen moet veel groter worden.- Is het niet beter om de ophaalkalender te verspreiden op het moemnt dat er afwijkingen zijn wegens feestdagen? Vb. Omdat 1 mei op een disdag-ophaaldag viel heeft Onze Tuin 400 pamfletjes verspreid met de alternatieven. Is het niet zinvol dat de stad Antwerpen dit organiseert?- Sluikstort: Die kleine minderheid van sluikstorters moet met een repressief beleid aangepakt worden door beëdigde ambtenaren. Naar model van WODCA wil men met een grootse sensibiliseringscampagne “propere stad” de milieuhufters aanpakken.- De papiermandjes/vuilbakskes: er komen er méér, maar eerst zal men de vullingsgraad inventariseren.- Sorteerstraatjes: er komen er 30 bij in dichte concentraties en voor hoogbouw. Ook ondergrondse sorteerstraatjes zijn in opmars.- Nachtelijke ophalingen zullen verhoogd worden.- Nieuw idee: Eén keer per maand op een afgesproken moment zal het groot huisvuil opgehaald worden (nu is dit na individuele afspraak)- Munthof groen, hoe lang moeten we nog wachten? Deze optie staat alvast in het RSA-ruimtelijk structuurplan. De schepen verwijst naar ruimtelijke ordening. Anderzijds is schepen Lauwers de bevoegde schepen voor groenvoorziening… wordt vervolgd.- Bomenbank en inventarisering groen in de wijk: deze wordt opgemaakt.De schepen belooft om binnen de 6 maanden terug te komen en een evaluatie op te maken van alle afgesproken punten.4. Buurt aan de Beurt:Jef Cuyvers, buurtregisseur, kondigt aan dat van 12 tot 17 november er in een afgebakend gebied van 15 straten in Sint-Andries (of een 1000-tal gezinnen) het project BUURT aan de BEURT zal georganiseerd worden. Opzet is om in de zone tussen Sint-Andriesstraat en Willem Lepelstraat actie’s te ondernemen die de veiligheid, properheid, gezelligheid en herstellingen in de kijker te zetten. Samen met alle bewoners worden deze aspecten grondig bekeken en tijdens die actieweek worden de puntjes eens op de i gezet. Zo worden bv. àlle rioolkolken aangepakt en àlle stadsdiensten werken mee om het publiek domein eens grondig op orde te zetten. Er zijn plannen om een maquette op te maken van de buurt. Ter voorbereiding wordt er eind mei-begin juni (op een zaterdag) een wandeling door deze 15 straten gemaakt om een concreet actieprogramma uit te stippelen. Ae actieweek in november zal afgesloten worden met een heerlijk feestje!5. Burendag op dinsdag 29 mei:Koen Kuylen van Antwerpen aan ’t Woord is een van de initiatiefnemers. Hij geeft een korte toelichting:Opzet is om op dinsdagavond 29 mei doodgewoon een stoel te nemen, ermee op straat of op de stoep post te vatten en een plezant praatje te slaan met je buren, niet meer of niet minder. Burendag kiest voor een warme en gezellige wijk en dat begint eenvoudigweg met goede contacten met je buren.Bij Opsinjoren kan je een premie van 75 euro krijgen als je er iets feestelijks wil van maken. Er wordt de opmerking gegeven dat in vele straten er slechts een smal stoepje is en dat de straat voor de rest bomvol staat met geparkeerde auto’s. In woonerven, op pleinen en woonstraten heeft men weinig mogelijkheden om gezellig buiten te zitten… 6. Verkiezingsdebat over federale wijkdossiers op 23 mei:Er zijn meerdere wijkdossiers waar “Brussel” de sleutel in handen heeft. Op 23 mei om 20 uur gaat er een stadsdebat door waarop parlementairen van alle fracties zullen uitgenodigd worden. Vooral voor het dossier rijkswachtkazerne gaan we ervan uit dat de federale volksvertegenwoordigers een grote inbreng kunnen hebben. Vandaag is het immers zo dat de stad Antwerpen zich neerlegt met het feit dat de Regie der Gebouwen deze eigendom van de staat onder gesloten portefeuille aan de meest biedende commerciêle projectontwikkelaar zal verpatsen. De Stuurgroep gaat niet akkoord met deze ‘gemakkelijke’ oplossing, omdat de kans dan zeer klein is dat onze gevraagde invulling met betaalbare woningen, een multifunctionele invulling en een doorwaadbaar binnenplein-van-iedereen werkelijkheid wordt. We verwachten dat de federale volksvertegenwoordigers vanuit Brussel méé de Regie en dit dossier sturen en stuwen in een vernieuwend stedenbouwkundig project waar iedereen beter van wordt.Jeffrey Van Waeyenberghe zal in april-mei-juni workshops organiseren over de bouwblokstudie van de rijkswachtkazerne. Peter, Paul, Marcel, Nico en Jos zullen met hem gaan samenzitten om dit dossier tegen 23 mei voor te bereiden.Er zullen nog andere thema’s zoals de gevangenis en een sociaal klimaatplan aangekaart worden op dit verkiezingsdebat.7. Samenwerking Opsinjorenteams:In de wijk zijn er ondertussen heel wat opsinjorenteams actief. Opzet is om eens samen te zitten en eventueel gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen. 8. Feestje op de Sint-Andriesplaats:Op 20 mei zal er op de Sint-Andriesplaats gebasket en daarna gefeest worden. Initiatiefnemers zijn enkele studenten die willen verbroederen met de bewoners. Allen daarheen!9. Minister Bourgeois komt op 28/4 om 10 uur naar Sint-Andries:Hij zal er de eerste spadesteek doen voor de spiksplinternieuwe jeugdherberg. Pierre Vandenbergh zal de geschiedenis van het poesjenellentheater schetsen. Onze vurige wens is dat deze rijke wijkcultuur aan bod zal komen in het kunstproject. Daarom werd het voorstel gelanceerd om dit jeugdhotel de naam “pulcinella” te geven.Er zal een werfcontainer staan waar we allemaal uitgenodigd worden. Als je erbij wil zijn, dan moet je wel je naam opgeven.Nico, Walter, Kurt, Ilse, Josée, Paul, Johan en Jos zullen er alvast bij zijn.10. Wordt Kloosterstraat 5 verkocht door VESPA?Buren melden dat de garage leegstaat en dat snel de verkoop van deze stadseigendom zal gebeuren. Het goede nieuws is dat vermeld werd dat de garage zal afgebroken worden en groenzone zal worden. In het woonplan van de Stuurgroep werd gevraagd om gelijkvloerse en kelderverdieping een commerciële bestemming te geven, maar de 3 bovenlagen te ontwikkelen als betaalbare koopwoningen? Zal de stad en VESPA ons advies volgen?11. Verslag Straatantenne.Foutparkeerders Scheldeken-Steegske.Hoek Schoytestr-Bogaerdestr.: betonnen afbakening.Kammenstraat: wat met uitrit parking op moment autovrije straat?Problematiek dakloze aan Theodoor Van Rijswijckpleintje.Verzakkingen riolering Nationalestraat.Munthof: wat met de spuitbussen?Prekerskazerne: krijgen ze een sorteerstraatje?Vergadering PagadderpleintjeDuivenoverlast: Ludo Haesaert is de verantwoordelijke ambtenaar.Geurmetingen Sleutelstraat PV’s laten opmaken aub.12. Ditjes & datjes.Nocturne Kloosterstraat op 10 mei.Markt van Morgen op 13/5 en 8/7 op het Peter De Groteplein aan Kloosterstraat-Riemstraat: beginnend ontwerptalent – kleding, juwelen, interieur, grafisch – presenteert en verkoopt.AGENDA 30 mei 2007: 1. Goedkeuring verslag.2. Herbestemming Rijkswachtkazerne: Stand van zaken & geplande workshops in samenwerking met de stad.3. Woonplan 2006 actualiseren.4. Voorstelling kunstproject.5. Mercator-Ortelius en monumentenbeleid stad Antwerpen.6. Buurtregisseur & geplande actie Buurt aan de Beurt.7. Relatie Stuurgroep-coStA.8. Buurtmaaltijd met koks Patrick Janssens & Paula De Brie.9. BBQ Munthof.10. Commedia dell’arte project De Helse Machine.11. Evaluatie debat 23 mei.12. Gazet van Sint-Andries.13. Opvolging dossiers.14. Verslag Straatantenne.15. Allerlei.Nog extra-agendapunten? Speel ze door aan voorzitter Nico of secretaris Jos:- Nico Volckeryck, Kammenstraat 80 – 0496-25 97 45- {nicovolckeryck@skynet.be}- Jos Thijs, Pompstraat 24 – 0472–57 80 84 – {2024.jt@skynet.be} – Paul Struyf, ondervoorzitter, Augustijnenstraat 25/6 – 0475/59.65.49Uitnodiging: Hartelijk welkom in het Cultureel Ontmoetingscentrum Op woensdag 30 mei 2007:- van 19 tot 19.55 u: Werkgroep straatantenne.- van 20 uur tot 22.30 u: Stuurgroepvergadering.

_________

Cipierswoningen Begijnenstraat komen er niet, Minister houdt zich niet aan zijn belofte.Maya Detiège en Stuurgroep Sint Andries voelen zich bedrogen. Maya Detiège (sp.a) en de Stuurgroep Sint Andries voorzitter Nico Volckeryck voelen zich bedrogen door Minister van Financiën Reynders (MR). In antwoord op een vraag van Maya Detiège antwoordde staatssecretaris Hervé Jamar immers in zijn plaats, dat de beloofde woningen die gepland waren naast de gevangenis in de Begijnenstraat er niet komen. Dat zou betekenen dat de vrees van de buurtbewoners dat de lelijke illegale parking een permanent karakter zou krijgen klopt. De woningen zouden niet meer opgenomen zijn in het meerjarenplan 2005 – 2009 van Justitie, en verder wordt er geschermd met de – klassieke – beperkte budgettaire ruimte waarvan men afhankelijk is. Wel zou er verder worden gezocht naar een ‘geschikte bestemming voor het terrein’. Als dat maar geen parking wordt! Het antwoord van de minister is op z’n minst vreemd, in het licht van alle beloften die in het verleden werden gemaakt. Reeds in 1998 beloofde de federale overheid dat er naast de gevangenis veertien cipierswoningen zouden komen. Achter de woningen moest een ondergrondse parking komen voor het gevangenispersoneel. Om dit plan uit te voeren werden een aantal huizen een mooie oude filmzaal onteigend en afgebroken. Dit resulteerde in de huidige illegale parking.Op 11 januari 2005 nog, beloofde de minister in antwoord op een vraag van Maya Detiège dat spoedig met de bouw van de woningen zou worden aangevangen. Uiterlijk in mei 2007 zou de bouw afgerond worden. En nu volgt dus de – waarschijnlijk definitieve – schrapping. De stuurgroep Sint Andries en Maya Detiège ervaren dit als een slag in het gezicht van de buurtbewoners, die in 2005 nog een opgemerkte actie voerden rond het terrein. Nochtans zijn er, naast de al genoemde beloftes, nog genoeg redenen om een oplossing voor dit probleem te eisen.Ten eerste ligt de bestaande parking er illegaal. Er werd een vergunning afgeleverd voor woningen, niet voor een parking die haaks staat op alle principes van moderne stedenbouw.Ten tweede heeft de het college van de Stad Antwerpen in haar nieuwe bestuursakkoord met zoveel woorden aangegeven dat dit soort parkings zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden.Ten derde snakt deze buurt naar betaalbare middenklasse-woningen. In Sint Andries, een wijk die bestaat uit enerzijds 35% sociale woningen, en anderzijds luxueuze huizen en appartementen waar je 250.000 à 300.000 euro voor neertelt, wordt de middenklasse langzaam maar zeker verdrongen. “Hun inkomen is te groot om een sociale woning te mogen huren, maar veel te klein om hier iets anders te kopen,” zegt Nico Volckeryck, voorzitter van de Stuurgroep Sint Andries. “Daarom eisen we ook dat, als de cipierswoningen er niet komen, dit terrein wordt voorbehouden voor sociale koopwoningen.” De stuurgroep wenst wel te benadrukken dat ze geen principiële bezwaren hebben tegen parkeerplaatsen voor het personeel van de gevangenis, die dikwijls moeten werken op tijdstippen dat de stad niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. Maar die parkeergelegenheid kan veel beter ondergronds, of achter de gebouwen gerealiseerd worden. Maya Detiège en de Stuurgroep Sint Andries beraden zich nu over verdere acties en eventuele juridische stappen. vriendelijkegroetenMaya Detiège Volksvertegenwoordiger 0477194325Nico Volckeryck Voorzitter Stuurgroep Sint Andries0496259745Paul Struyf Ondervoorzitter Stuurgroep Sint Andries

______

Verslag januari 2007 nr. 1.VERSLAG stuurgroepvergadering van 24 januari. + UITNODIGING voor stuurgroep van woensdag 28 februari 2007 , 20 u Aanwezigen: Kurt BECKERS, Linda CHUFFART, Marcel COLE, Nico DE BEUKELAER, Lieve EYSKENS, Liliane FAUS, Maaike FLOOR, Jan HUBERT, Dries LAENEN, Gert LEYSEN, Willy MARTINET, Karel MEEUS, Melissa MUYS, Koen PAULI, Johan POPPELAERS, Maurice SPECHT, Paul STRUYF, Walter TAX, Lucien VANDEVYVERE, An VAN LOO, Marcel VAN PEEL, Anneke VERMEIREN, Nico VOLCKERYCK, Marga WILLEMS, Josée WYNSVerontschuldigd:Bastiaanse James BASTIAENSE, Jos THIJS, William WINDELS.1. Goedkeuring verslag:Verslagen van oktober en november 2006 worden goedgekeurd.Bij de opsomming organisaties werd Johan Poppelaars niet vermeld: hij zetelt in de centrumraad van Dienstencentrum De Oever van het OCMW.2. Nieuwjaarswensen: De voorzitter wenst alle aanwezigen en bewoners van het St-Andrieskwartier het allerbeste voor het jaar 2007. Eveneens wenst de Stuurgroep veel beterschap toe aan onze wijkagent Magie, die momenteel arbeidsonbekwaam is, tengevolge van zinloos geweld. Er zal een beterschapkaart worden verzonden, ondertekend door alle aanwezigen.3. Uitreiking de Gouden Neus 2006-2007 op 27 januari: De genomineerden worden voorgesteld mét de motivatie voor hun selectie. Wanneer iedereen goedkeuring geeft bij deze voorstellen, worden de stembiljetten rondgedeeld en anoniem in een verzegelde doos gestopt. Op donderdag wordt deze door de werkgroep geopend en de stemmen geteld. Ten einde er zeker van te zijn dat de finalisten er ook daadwerkelijk zullen zijn op zaterdag worden deze tijdig verwittigd. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor medewerking op zaterdag.De genomineerden zijn:• Persoonlijkheido Josée Wyns: van het Wijkgezondheidscentrum.o Lea Alvarez: van de dansgroep Garcia Lorca.o Ilse, Kurt en Marc: van Opsinjorenteam Sleutelstraat voor de inspanningen die zij leveren om de Sleutelstraateen propere en toffe straat te maken.• Organisatie uit of voor de wijko Sint-Egidiusgemeenschap: zij komen op voor de minderbedeelden & acties voor de asielzoekers.o Multatuli: culturele organisatie. o Het meisje met de zwavelstokjes: zij zorgden voor omhaling en bedeling van eten aan minderbedeelden.• Ambtenaar of politiekero Schepen Heylen: voor zijn inzet om de bibliotheek St-Andries te behoudeno Linda Chuffart: onze buurttoezichtster, die zich steeds positief inzet voor onze wijk.4. Murga:Voorstelling project door cultuurfunctionaris Lieve Eyskens. Murga komt uit Latijns-Amerika en staat voornamelijk uit dans, muziek, teksten en kostuums. Er zullen verscheidene workshops georganiseerd worden in CoSta. Op 24/2 is er een carnavalgebeuren doorheen de ganse wijk met aansluitend een carnavalbal. Op 17/3 is er eindelijk opnieuw een halfvastenstoet in Sint-Andries met vertrek in CoSta en via oa. Kloosterstraat naar Grote Markt. Aldaar worden kleine demonstraties gegeven en dan terug via Nationalestraat. Mochten er nog groepen zijn die mee willen opstappen, bij voorkeur in originele kostuums van vroeger, kunnen zij steeds contact opnemen met Lieve. Er wordt politiebegeleiding voorzien.In april/mei zijn er toonmomenten en workshops van het project Liefhebber. Op 23/6 wordt er een pleinfeest voorzien op de St-Andriesplaats en in de zomervakantie is er een groots slotfeest over de districten heen met een parade. De datum hiervoor ligt nog niet vast.5. Invulling huidige functie ondervoorzitter & extra secretarissen.Jules Sels wil zich liever engageren voor de sociaal-culturele sector en de plaats van ondervoorzitter komt nu vrij. Er worden dus kandidaturen verwacht bij de voorzitter. Paul Struyf stelt zijn kandidatuur en geeft zich op als ad interim-ondervoorzitter. Bij meerdere kandidaturen zal er een democratische verkiezing terzake georganiseerd worden.Bij afwezigheid van secretaris Jos Thijs is er behoefte aan nieuwe medewerkers voor secretariaatswerk en verslaggeving. Kandidaten kunnen zich steeds melden bij de voorzitter. Deze vergadering zal verslagen worden door Linda Chuffart en Dries Laenen.6. Een VZW-structuur voor de Stuurgroep?Er wordt bekeken welke de voordelen zijn bij de oprichting van een vzw. Welke extra poortjes kunnen er dan opengaan en op welke financiële middelen kunnen we aanspraak maken. Lidgeld wordt niet verplicht, doch er moeten wel enkele vaste leden zijn. De statuten moeten opgesteld en ingestuurd worden. Dit kost wel geld. Verder is iedereen welkom en is er politieke onpartijdigheid. Wie wordt boekhouder? Tegen volgende vergadering zoeken we extra informatie.Er is alvast een algemene goedkeuring van de voltallige stuurgroep om hiermee door te gaan.7. Heraanleg KammenstraatHet begin van de werken verliep vlot maar al vlug begonnen de vertragingen. Handelaars van de vzw Kammenstraat United zijn samen met UNIZO en afgevaardigden van het district rond de tafel gaan zitten om druk uit te voeren, om alsnog de werken op schema te krijgen. Voor de feestdagen werd de eerste fase toch beëindigd, zoals werd beloofd door het district. De winkeliers blijven de werken argwanend volgen zodat het opgegeven schema behouden blijft. Op 12/13 april is Villanella opnieuw te gast en op 21 april het grote modeproject Naked, waarover later nog meer info zal volgen.Op zaterdagen zal de straat autovrij gemaakt worden en in latere instantie mogelijk ook op woensdagnamiddagen.8. Meisje met de zwavelstokjes.Was een heel positieve gebeurtenis. Er werd door bewoners en handelaars heel gul gegeven voor de armen en daklozen. Ondanks het koude weer was er veel volk en een schitterende ambiance.9. Nieuw stads- en districtsbestuur:De vorming van een nieuw stads- en districtsbestuur 2007-2012 is een feit. De afwachtende houding kan nu omgezet worden naar een goede samenwerking.Belangrijk is nu om tot een goede positionering te komen voor de punten uit ons WOP en dit te koppelen aan de nieuwe bevoegdheden.Wie is wie in het district: Voorzitter districtscollege: Chris Anseeuw: openbare werken, ruimtelijke ordening.1ste schepen: Stephan Bogaert: feestelijkheden, sport, burgerlijke stand, financiën, veiligheid, lokale economie.2de schepen: Jan Somers: jeugd, groenvoorziening, sociale zaken, bibliotheken, musea, monumenten, toerisme.3de schepen: Ann Vylders: cultuur, senioren, milieu en proper district.4de schepen: Joris Giebens: communicatie, verkeer, markten en foren, buurtgerichte werking, interculteraliteit en ontwikkellingssamenwerking.Lokale ondernemers vinden het jammer dat ze geen aanspreekpunt hebben binnen het district.10. Rijkswachtkazerne & Woonplan:In ons globaal woonplan voor de wijk staat de rijkswachtkazerne centraal. Daarom worden beide dossiers als één geheel bekeken. Dat gebeurt trouwens ook zo bij de Planningscel. De timing aangegeven in de Nieuwsbrief van oktober 2006 van de dienst Stadsontwikkeling wordt niet gehaald. Welke nieuwe projecten zullen opgestart worden, dat weten we pas als alle contacten terzake gelegd zijn door de Planningscel. Vanaf april zal onder leiding van Jeffrey Van Waeyenberghe de draad van het “masterplan wonen in Sint-Andries” terug opgenomen worden. Tussen april en juli zullen hiervoor workshops georganiseerd worden. Er zal ook een impulsgroep opgericht worden. Concrete organisatie ervan en hoe de terugkoppeling naar de Stuurgroep zal gebeuren, dat moet eerst duidelijk afgesproken worden.Zeer belangrijk is het RSA, ruimtelijk structuurplan Antwerpen met een strategische visie op wonen in Sint-Andries. Schepen Van Campenhout wil dat het RSA de rode draad wordt. We moeten dit plan dus goed bestuderen en op tijd inbrengen in de globale discussie.De sociale koopwoningen voorgesteld in ons woonplan van 22 januari 2006 blijven centraal staan. Sociale koopwoningen worden in het bestuursakkoord 2007-2012 sterk naar voor geschoven en de Stuurgroep blijft zich houden aan de optie om er minstens 100 te realiseren in deze legislatuur.Er komen veel vragen voor kandidatuurstelling voor zo’n woning. Hiervoor is het evenwel nog te vroeg. Vraag: hoe kunnen we deze potentiële klanten al opvangen in afwachting van meer info ? Vanuit het Wijkgezondsheidscentrum wordt benadrukt dat zij met hun centrum in de globale woonblok zeker een plaats willen behouden.In het bestuursakkoord wordt gesteld dat sociale huurwoningen voortaan te koop kunnen aangeboden worden. De Stuurgroep vindt dat het huidige aanbod van sociale huurwoningen niet mag verlaagd worden en wenst dat deze ‘uitverkoop’ niet mag toegepast worden in Sint-Andries. We kiezen dus voor het bouwen van nieuwe sociale koopwoningen.11. WOP-wijkontwikkelingsplan 2007.Het WOP wordt overlopen en aangekaart wat werd gerealiseerd en nog moet meegenomen worden naar dit jaar. Vooral het woonbeleid primeert hier.12. Verslag straatantenne. Bouwwerfperikelen op de hoek Nationalestraat/Steenhouwersvest : door de schutting is passeren praktisch onmogelijk. In de Reyndersstraat werd nieuwe vuilbak te ver uit de gevellijn geplaatst waardoor rolstoelgebruikers niet meer kunnen voorbijrijden. In de Augustijnenstraat zijn verscheidene mankementen oa. defecte straatlampen en verzakkingen. Een ongelofelijke toename van grafitti in de wijk vooral op particuliere woningen. Schrikwekkend is het gebruik van een nieuwe verf op zuurbasis die door de coating op sommige gevels doorbrandt. De gedenkplaat aan de stripmuur in de Korte Ridderstraat is verdwenen. Koperdief aan het werk? Dringend opkuis Vespa grond Bogaardenplein + leegmaken vuilbakken. Wat is minder-hinder kaart en voor wie ?AGENDA 28 februari 2007: 1. Goedkeuring verslag.2. Districtsschepen Joris Giebens, bevoegd voor communicatie, verkeer, markten en foren, buurtgerichte werking, interculteraliteit en ontwikkellingssamenwerking stelt zijn beleidperspectieven voor.3. Organisatie Paasfeest op het Muntplein.4. Planning van actie tegen illegale gevangenisparking in de Begijnenstraat en vòòr het bouwen van sociale koopwoningen op die plek.5. Verslag Gouden Neus.6. Nieuwe ondervoorzitter.7. Praktisch: aanwezigheidslijst, verslagen rondsturen, enz..8. Planning werking rond thema “milieu in de wijk’.9. Verslag Straatantenne.10. Allerlei.Nog extra-agendapunten? Speel ze door aan voorzitter Nico of secretaris Jos:- Nico Volckeryck, Kammenstraat 80 – 0496-25 97 45 {nicovolckeryck@skynet.be}- Jos Thijs, Pompstraat 24 – 0472–57 80 84 of 03-231 94 58 {2024.jt@skynet.be} Uitnodiging: Hartelijk welkom in het Cultureel Ontmoetingscentrum Op woensdag 28 februari 2007:- van 19 tot 19.55 u: Werkgroep straatantenne.- van 20 uur tot 22.30 u: Stuurgroepvergadering.Ja, ik wil het verslag van de Stuurgroep ontvangen: enkel digitaal ik heb geen internet, dus op papier digitaal én op papierNee, ik hoef geen verslag meer.Informatie bezorgen aan Paul Struyf, Augustijnenstraat 25/6, 2000-Antwerpen. GSM: 0475/59.65.49 – paul_struyf@skynet.be

__