Wijkbewoners Jeroen Segers, Jos Thijs, Nico Volckeryck, Paul Cordy, Eveline Collier, Ann Houtmeyers, Pat Van de Werf, Jef Willemsen, Manuael Franco Oliviera, Walter Van den Bulck, Ludo Joosen, Ludo Dockx.

Er is al geruime tijd onvrede en ergernis over het verkeer in de woonerven in de buurt van het Bogaardeplein. Wildparkeerders tot tegen de gevels (voordeuren), overdreven snelheid en zelfs straten blokkeren, met dikwijls verhitte discussies tot gevolg.

In Woonzorgcentrum De Gulden Le- lie (dank voor de koffie en de koek- jes) had een vergadering plaats met directeur Ann Houtmeyers, kwali- teitscoördinator Martine Wouters, districtsvoorzitter Paul Cordy, Nico Volckeryck, voorzitter van de Stuur- groep Sint-Andries en tal van buurt-bewoners. Nico Volckeryck gooide de problematiek meteen op tafel: de reeds lang aanslepende klachten van de buurtbewoners i.v.m. parkeer- en verkeershinder in de buurt rond het Bogaardeplein: de Schoytestraat, Aalmoezenierstraat, Bogaardestraat, Happaertstraat en Sint-Antoniusstraat.

Vracht- en bestelwagens van leveranciers in de buurt scheppen verkeersproblemen. Ann Houtmeyers sprak zelfs over de veilig- heid van haar bejaarde bewoners die in het gedrang komt door foutparkeerders aan de branduitgang van haar rusthuis. Technische regiewagens van de Vrt voor het programma Culture Club dat wekelijks in de Sint-Antoniusstraat wordt uitgezonden, nemen parkeerplaatsen in beslag die zijn voorbehouden voor mindervaliden. Er is lawaaihinder van het afsluitend ‘mini’-concert.

Dan is er de problematiek eigen aan de woonerven zelf. Woonerven zijn een erfenis uit het verleden. Met het verkeersplan uit 1997 wilde men in smalle straten (berekend op paard en kar) het te smalle voetpad doen aansluiten op de rijweg zonder verhoging, zodat er meer ruimte zou zijn voor een kinderwagen, rollator, rolstoel… Maar in de realiteit is het dikwijls anders: auto’s razen rakelings langs de huisgevels. Of auto’s en bestelwagens worden vlak tegen huisgevels of zelfs voordeuren geparkeerd, zodat bewoners nog amper hun huis in of uit kunnen. Woonerven zijn ook bedoeld als verkeersluwe zones waar bewoners en spelende kinderen prioriteit (zouden moeten) hebben.

Dan is er nog een bijkomend probleem. De buurt van het Bogaardeplein ligt tussen 2 belang- rijke verkeersaders: de Oudaan en de Nationalestraat. Bij filevorming ontstaat sluipverkeer. Heel wat automobilisten zijn dan ook danig opgefokt, doordat ze net aan de file in de Nationalestraat zijn ontsnapt, zodat er geen aandacht wordt geschonken aan de nochtans duidelijke verkeersborden (woonerf, spelende kinderen, max. 20 km/uur). Een buurtbewoner vatte het kernachtig samen: “Laat een woonerf een echt woonerf zijn. Nu is het hier een janboel, een autosnelweg langs onze voordeuren. In combinatie met een wandelboulevard.”

 

Ideeën oplijsten

 

De (mogelijk) probleemoplossende suggesties rolden over tafel: “A ches! Paaltjes! Rijrichtingen veranderen! Meer parkeerwachters! Bloembakken! Die van de Rijke Beuckelaarstraat hebben het goed geregeld. Als onze straat is afgesloten met een bouwwerf, dan zitten wij ook goed, maar dat is geen permanente oplossing.”

Districtsvoorzitter Paul Cordy: “Ik herken de problematiek zeer duidelijk, want waar ik woon, heb ik er ook last van, maar zoiets raakt niet op 1, 2, 3 opgelost. We moeten heel doordacht te werk gaan, deels ook via de infrastructuur. Ook paaltjes moeten heel doordacht worden gezet. We moeten eerst alle ideeën oplijsten, testen aan de realiteit en dan uitvoeren.”

Nico Volckeryck pikte hier meteen op in met zijn voorstel om de problematiek nauwgezet op te volgen in de Stuurgroep Sint-Andries die telkens de laatste woensdag van de maand om 20 u. plaatsheeft in het coStA. Ook Woonzorgdirecteur Ann Houtmeyers was blij dat er zo’n helder beeld van de problematiek werd geschetst. Nu desituatie opvolgen en voor oplossingen zorgen. Stuurgroep Sint-Andries gaat in 2018 een dossier opstarten om samen met experts en mogelijk ook universiteiten, een circulatieplan op poten te zetten voor de ganse Sint-Andrieswijk.

(Guido Sanders)