Het Maarten Lutherplein is ons dus in onze maag gesplitst. Nog even in ’t kort waarom bewoners en de Stuurgroep Sint-Andries er niet mee akkoord gaan.

De Stuurgroep heeft er samen met debuurtbewoners 35jaar lang voor geijverd om deze groene oase te beschermen tegen projectontwikkelaars. Bovendien heeft de heemkundige kring ‘Sint-Andrieskwartier Herleeft’ een 100% negatief advies gegeven. En Luther heeft nooit een voet in Antwerpen gezet. De ludieke protestactie tegen de inhuldiging van het plein heeft ruim de pers gehaald; dit in tegenstelling tot de inhuldiging zelf. De hele zaak krijgt trouwens nog een staartje. Aangezien er door bewoners bezwaarschriften zijn verstuurd aan de stad Antwerpen, die onbeantwoord zijn gebleven, heeft de Stuurgroep beroep aangetekend bij het provincie-bestuur.

De reacties op de facebookpagina van de Gazet van Sint-Andries bleven ook niet uit: ‘Volgende stap: alle straten worden in tweeën gesplitst en krijgen twee namen.’ – ‘Luther was toch nooit in Antwerpen … Wie komt nu op zo’n idee hem een straatnaam te geven, een plein dan nog wel?’ ‘Waarom een Antwerps plein voor deze onverzoenlijke joden-hater?’ – ‘Wat heeft die mens voor Antwerpen bereikt dat hij moest beloond worden? En dan zwijgen we nog over de Beeldenstorm en de andere miserie die het gevolg zijn geweest van godsdienstoorlogen.’ – ‘Dat plein heet al jaren Muntplein. Nu ineens moet dit van naam veranderen? Bij de heraanleg van dit plein hadden ze misschien de naam kunnen veranderen, maar nu? Het is en blijft het Muntplein voor mensen die hier wonen.’ – ‘Belachelijke toestand. Heb zelf een bezwaar ingediend met als voorstel om ergens een plaque of monument voor Luther op te richten. Ik vermoed dat er ergens druk is uitgeoefend omwille van promotie.’ – ‘Blunderplein is wel wat.’ (Stuurgroep Sint-Andries)

Op de foto: Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries en Paul Struyf, onder- voorzitter, nagelen symbolisch en in pure Lutherstijl ‘De 10 traktaten van de Stuurgroep Sint-Andries’ tegen de hoofdingang van de Sint-Andrieskerk.