Voila, de laatste Gazet van Sint-Andries voor 2017 ligt weer op jullie tafel. Het is ondertussen dik 4 jaar geleden dat onze wijkkrant nog op meer dan 8 pagina’s is verschenen. Dit eindejaarsnummer telt 12 pagina’s. Met dank aan de adverteerders die zich na de restyling sinds begin dit jaar spontaan aanbieden. 2017 is weer ten einde, maar het lijkt wel of het gisteren nog Nieuwjaar was. Zo snel is het jaar weer vooruit gevlogen.

 

Wie denkt dat de toekomst nog veraf is, heeft het mis. Onlangs heeft de Stuurgroep Sint-Andries in samenwerking met Imec en de Thomas More Hogeschool een razend interessant debat georganiseerd met o.a. sprekers als Pieter Ballon (directeur van Imec living labs), Frank Bekkers (oprichter van Mobile Vikings en ceo van Joyn), Philippe De Backer (Staatssecretaris voor Privacy) en nog een aantal andere ‘visionairs’ die over de opportuniteit van de Smart Cities kwamen praten, maar die toch ook een beetje waarschuwden voor de gevolgen ervan. Als alles via de digitalisering zou kunnen opgelost worden, dan gaan de burgers zich minder geëngageerd voelen om nog initiatieven te nemen voor hun wijk, want de technologie doet het wel voor hen. Dat laatste geloof ik niet. Op een of andere manier zullen we als burgers altijd geëngageerd moeten zijn om dingen te blijven doen. Misschien gaan we in de nabije toekomst digitale tools daarvoor gebruiken, zoals bv. de app WaPPr die nu online kan gedownload worden en die constant de burgers in de wijk bevraagt. Knappe app die in het begin wat technische problemen had, maar die nu prima werkt. Wie weet is deze app wel de voorbode van de digitale participatie en inspraak! Je weet maar nooit, hoewel we de politici toch nog persoonlijk zullen moeten blijven benaderen, want je zult altijd die menselijke gevoeligheden en bezorgdheden nodig hebben om werk te maken van een leefbare wijk en een leefbare stad. Daarom vond ik het ook heel belangrijk dat Paul Cordy, de districtsvoorzitter, tijdens het najaar samen met een aantal buurtbewoners door de woonerven rond het Bogaardeplein is gewandeld om persoonlijk de aard en de omvang van de problemen in die straten met hen te bespreken, zodat er op termijn duurzame oplossingen kunnen worden uitgewerkt.

 

Voor de rest hebben we ons ook zonder digitale tools weer een aantal keer boos moeten maken. Het Maarten Luther-/Blunderplein is door onze strot geramd zonder enige inspraak of participatie. Uit ongenoegen is de Stuurgroep daarom in ware Lutherstijl 10 stellingen tegen de Sint- Andrieskerk gaan nagelen om nog eens duidelijk in 10 punten uiteen te zetten hoe met de bewoners wordt omgegaan bij zulke beslissingen. Als je zonder inspraak en participatie een plein 2 benamingen geeft, dan kan je niet anders dan er een blunderplein van maken. De Stuurgroep heeft daarom formeel aan de gouverneur gevraagd om de naam Lutherplein te schorsen.

 

Daarenboven zijn we met pijn in het hart in actie moeten komen tegen de lawaaioverlast van de studenten in de Sint-Andriesstraat. Voor de zoveelste keer kreeg de Stuurgroep weer klachten van bewoners dat de boel andermaal op stelten was gezet tijdens een td. Voor ons was de maat vol en dus zijn de gesprekken gestaakt, omdat we ons niet als schaamlapje willen laten gebruiken naar de moegetergde omwonenden toe. De Stuurgroep betreurt ten stelligste dat de KU Leuven ons er in de media van beschuldigt dat wij hun studenten zouden viseren. Dat is natuurlijk nonsens: de Stuurgroep Sint-Andries doet er alles aan om studenten een plaats te geven in onze wijk en onze samenwerking met bv. de Thomas More Hogeschool bewijst dat we zonder enige twijfel als buurt kunnen samenleven met onze studenten.

 

Maar goed, de weken van ‘pais en vree’ komen eraan en zoals altijd komt alles altijd weer goed… en daar ijveren we ook voor. Een bijzonder woord van dank gaat in deze periode trouwens uit naar districtsschepen Samuel Markowitz voor de kerstverlichting in onze wijk: een eenvoudig maar mooi voorbeeld van samenwerking over de religieuze grenzen heen, want als schepen van joodse afkomst bezorgt hij ons de laatste 5 jaar een gezellige kerstsfeer.

 

Mag ik jullie namens deze wijkkrant allemaal een zalige kerst toewensen en een groots, ‘smart,’ klimaatrobuust en gezond 2018.

(Nico Volckeryck)