Problemen horen bij het leven. Perfectie bestaat niet. Een luisterend oor bij familie of vrienden, in het verenigingsleven of zelfs aan de cafétoog kan soms al troostend of verhelderend zijn. Maar als dat niet lukt, als dat onvoldoende is of als men liever z’n problemen in anonimiteit bespreekt, is er ‘De Open Deur’ in de Pelgrimstraat 27.

Mensen die aan een babbel toe zijn, kunnen terecht bij ‘De Open Deur’, een pluralistische organisatie waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging. Het is een door de overheid erkende autonome vrijwilligerswerking. Al sinds 1975 biedt vzw De Open Deur een luisterend oor aan al wie langs- komt.

In de Pelgrimstraat 27 zijn van maandag t.e.m. zaterdag van 14 tot 18 u. vrijwilligers aanwezig met tijd en aandacht om te luisteren, donderdags zelfs tot 21 u. Iedereen die op een bepaald moment behoefte heeft aan een gesprek van mens tot mens, is welkom en dit zonder afspraak. De gesprekken vinden in alle discretie één op één plaats in een vertrouwelijke, huiselijke sfeer en zijn anoniem en gratis.

Alle thema’s kunnen aan bod komen: eenzaamheid, angst, verdriet, ziekte, rouw, verslaving, relatieproblemen en/of familiale problemen, een verleden dat je niet loslaat, tobben over de toe- komst, onzekerheid …Je hart luchten kan wonderen doen en het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn: ook goed nieuws kan worden gedeeld.

Vrijwilligers met gerichte opleiding

‘De Open Deur’ werkt met een team van 25 vrijwilligers die voor hun luistertaak een opleiding kregen.

We bieden geen pasklare antwoorden of therapie, noch juridisch advies of materiële hulp. Wel denken en leven we mee met de bezoeker en geven een duwtje in de rug. We verwijzen ook door naar gespecialiseerde organisaties. Tijdens de permanentie-uren zijn steeds 2 medewerkers ter beschikking.

Er worden nu ook wandelgesprekken aangeboden. Je kan samen met een medewerker een wandeling maken in een van de Antwerpse parken, terwijl er wordt geluisterd naar je verhaal. De cliënt staat centraal en beslist zelf over het verloop van het gesprek. Ook de wandelgesprekken zijn gratis en vinden plaats in alle vertrouwelijk- heid.

Natuurlijk antidepressivum

Praten gaat soms makkelijker tijdens het wandelen. Wandelen is ook een natuurlijk antidepressivum: uit onderzoek blijkt dat het een positief effect kan hebben op de stemming en de gedachten. Positieve gevoelens worden versterkt en tobben en angst nemen af. Bovendien is het goed voor de gezondheid en de parkomgeving heeft een rustgevend effect.

Zo’n wandelgesprek duurt maximaal 1 uur, maar dit hoeft niet. Onderweg kan halt gehouden worden om op een bank te verpozen. Voor een wandelgesprek is een afspraak nodig (tijdens de permanen- tie-uren of telefonisch). Er wordt dan bekeken welke van de locaties het geschiktst is, zodat datum, uur en plaats kunnen worden vastgelegd. (BR)

Meer Info

De Open Deur vzw, Pelgrimstraat 27 2000 Antwerpen. Open: van maandag t.e.m. zaterdag van 14 tot 18 u., donderdags tot 21 u. Tel.: 03 233 62 73. e-mail: deopendeur@skynet.be website: www.deopendeur.be

De werkingskosten van ‘De Open Deur’ worden jaarlijks gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, dienst Welzijn en Samenleving, maar hiermee kunnen alle uitgaven niet worden gedekt. Alle bijkomende steun is welkom en sponsoren kan op bankrekening nr. BE20 7895 3508 4956.