Weer een kwartaal achter de rug, om het maar eens in boekhoudkundige termen te zeggen, want er zit weer een Gazet van Sint-Andries in jullie brievenbussen. Er is opnieuw hard gewerkt door onze redactie en de Stuurgroep om een aantal thema’s in de schijnwer-pers te zetten en ervoor te zorgen dat onze wijk is en blijft wat ze is: een gezellige wijk met vele mooie plekjes en gewoontes. Een van die mooie plekjes in onze wijk is jammer genoeg een stukje minder mooi geworden.

 

 

Wie herinnert zich in de Sint-Antoniusstraat de mooie roze winterbloeier van het Huizeken van Nazareth niet? Wel, op een morgen kreeg ik een aantal woedende telefoontjes van bewoners met uitspraken die ik hier niet ga herhalen, en wat bleek … de mooie winterbloeier die al jaren het tuintje in de Sint-Antoniusstraat sierde, was omgekapt en klaar om opgeruimd te worden. Ondertussen wordt nu alles in gereedheid gebracht om de betonmolens volop te laten draaien, zodat op de plek waar eens dit fraaie stukje groen microklimaat was, waarschijnlijk weer een piepklein en peperduur serviceflatje kan verrijzen. En dat staat toch wel in schril contrast met waar de rest van de wijk, de andere bewoners en de ondernemers, mee bezig zijn. Zij doen er alles aan om van Sint-Andries een klimaatrobuuste wijk te maken met heel wat groen in de buurt, zelfs eetbaar groen. Dat zorgde voor nieuwsgierigheid bij onze schepen voor Klimaat, Nabilla Ait Daoud. Na een mooie wandeling door de buurt om haar de vele initiatieven in de wijk te tonen – elders in onze krant lezen jullie hierover meer – strikten we de schepen om te komen koken voor onze wijkbewoners en als het kan, zelfs met de groenten die op vele plaatsen hier in de wijk worden gekweekt.

 

Er was nog ander volk van het Schoon Verdiep op bezoek in onze wijk. De schepen voor Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde, kwam een aantal grote projecten toelich- ten die onze wijk te wachten staan. De Scheldekaaien zullen ter hoogte van Sint-Andries dan toch geen lelijke dijk krijgen, zoals eerst werd gevreesd, want die is ondertussen omgevormd tot een pareltje van een stedelijke tuin. En ook na de heraanleg van de gedempte Zuiderdokken kunnen we een stadstuin verwachten om U tegen te zeggen. Een andere bekommernis zijn de Fierensblokken. In april 2018 gaat de eerste spade in de grond en er zouden daar 125 betaalbare appartementen komen. Op zich een goede zaak. Alleen blijft de vraag of het in tijden van een tekort aan woningen nog wel kan dat er zo veel woningen bijna 10 jaar leeg staan in een wijk die zo enorm gegeerd is om er te kunnen gaan wonen. Enfin, de schepen heeft ons plechtig beloofd dat de bewoners zullen betrokken worden bij de projecten en het zou ook de bedoeling zijn om een ambtenaar aan te stellen die snel kan bijsturen in geval van overlast en die de wijk bovendien zal infor- meren over wat er zoal te gebeuren staat. Op zich is dit natuurlijk een goede zaak.
Namens de Stuurgroep en de redactie van de Gazet van Sint-Andries wens ik jullie een zeer mooie zomer toe en een welverdiende vakantie.(Nico Volckeryck , voorzitter Stuur- groep Sint-Andries)