In het kader van Klimaatrobuust Sint-Andries wordt in allerlei werkgroepen met STADSLAB 2050 samengewerkt aan diverse toekomstplannen. Zowel stadsambtenaren, deskundigen, bewoners als verenigingen nemen hieraan deel.

We pikken er twee thema’s uit: hittestress en wolkbreuken en maken een korte rondleiding langs enkele projecten uit de pijplijn om ons klimatologisch bewustzijn aan te scherpen.

 

Alleenwonende senioren

Alarmsignalen van uitdroging tijdens hittegolven zijn een droge mond, abnormale dorst, hoofdpijn, krampen in de buik, armen of benen, donkerder gekleurde urine, rusteloosheid en slapeloosheid. Dit kan leiden tot uitputting met als signalen: een zwak en vermoeid gevoel, duizeligheid en een snelle polsslag. Vooral voor alleenwonende senioren blijkt er nood aan een infofolder die langs verschillende diensten kan worden verdeeld: thuiszorgdiensten van de verpleging, poetsdiensten, apothekers en artsen van de wijk, dienstencentra en service ats van het ZNA. Wie wil meehelpen?

 

Wateroverlast beheersen

Over waterbeheer (in infiltreren, bufferen en recupereren) is veel te vertellen. Op het platte dak van Habbekrats in de Prekersstraat zou een (waterbufferend) groendak kunnen worden geplaatst met een kooivormige metalen omheining, zodat op het dak kan worden gevoetbald. De noordelijke zijmuur in de Van Craesbeeckstraat zou volledig kunnen worden beplant met een verticaal mosveld.

 

Wolkbreukbeheer

Om tijdens wolkbreuken overstromingen te voorkomen kan het regenwater op verschillende manieren worden gebufferd en na- dien afgevoerd/gerecycleerd. Het afvoergat van een groendak kan met een 20 cm hoog buisje worden verhoogd. Onderaan bevindt zich een klein gaatje waardoor het water, over 24 uur gespreid, in de afvoerbuis kan stromen. Groendaken hebben nu ook een drainagelaag met waterreservoir. Een ander project: de kelder onder de alom gekende bunker in de Van Craesbeeckstraat is 8 meter diep. Deze kan worden gevuld met regenwater om 100 toiletten van de sociale blokken te spoelen. 30% van het huishoudelijk waterverbruik jagen we door de wc-pot. Dit is jaarlijks ongeveer 12 000 liter per persoon.

 

Bufferen

Voetpaden laten het water steeds naar de goot vloeien. Een holle i.p.v. een bolle rijweg met spleten tussen de klinkers laat het water in de aarde wegstromen. Een wadi met slokop. Nou moe? In Nederland wordt het al veelvuldig toegepast. ‘Wadi’ is de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie: onder elk rioolputje komt een groot bufferopvangvat. Eenmaal dat volloopt, wordt het water gebufferd in een met grind en zand gevulde ruimte. Op straatniveau is dit een bewandelbaar grasveld. Een ondergrondse drainagebuis voert het water naar verderop gelegen bomen die anders te weinig water krijgen. Door droogte sneuvelt er in de Bergskes jaarlijks een boom. Zo zou die kunnen gered worden. En ook nog een gezonde boerenverstand-oplossing: ondergrondse afvoerbuizen van gaatjes  voorzien waardoor een deel van het regenwater stelselmatig in de grond kan verdwijnen.

 

Regenwaterschutting

In plaats van een bakstenen muurtje tegen een gevel kan men een regenwaterschutting plaatsen. Het zijn brede, aan mekaar aangeslten, plastic reservoirs die via een dakafvoerpijp regenwater opvan- gen en bufferen. Met een kraantje kan dan, al naar gelang de behoefte, worden afgetapt.

Voor het Lode Sebregtspark werkt men aan een project om het regenwater van (reeds) 3 daken op te vangen en ter plekke te zuiveren. Zo kan het worden gebruikt als fonteintje, kinderspeelvijvertje of zelfs drinkwater. Veel plannen waaraan daadwerkelijk wordt gewerkt. En interessant om ze te leren kennen. Dat scherpt ons bewustzijn voor een klimaatrobuust Sint-Andries. (Guido Sanders)

Zondag 17 september is een autoloze zondag en dan wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd rond 10 projecten. Vooral voor de werkgroep ‘Hittestress bij senioren’ is er behoefte aan meer deelnemers.

Info: www.stadslab2050.be en www.antwerpenaantwoord.be Contact: Koen Wynants
0473 86 55 03