Onze buurt, gelegen tussen het Centrum en het Zuid, werd vroeger de Parochie van Miserie genoemd. Daar is tegenwoordig – gelukkig maar! – niet veel meer van te merken en dat willen wij ook graag zo houden.
Daarom komen wij maandelijks bijeen om kleine ergernissen of samenlevingsproblemen te bespreken, maar ook en vooral om samen plannen te maken om het leven in onze wijk nog aangenamer te maken. Iedereen is welkom op de vergadering van de Stuurgroep die elke laatste woensdag van de maand om 20 uur plaatsvindt in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA).

 

Straatantennes om 19 uur

Een uurtje eerder komen op dezelfde plaats de Straatantennes bijeen. De Straatantennes of straatvrijwilligers zijn bewoners die zich inzetten om hun straat of plein zo leefbaar mogelijk te houden. Als er iets misloopt in de onmiddellijke omgeving waar ze wonen en dat kan niet meteen via een andere weg worden opgelost, dan kan het op de vergadering van de Straatantennes worden aangekaart. Dat kan gaan om typische problemen zoals parkeeroverlast of sluikstort of om andere kleine lokale problemen. Op de vergadering zijn vertegenwoordigers van de politie en de Stad aanwezig om mee een oplossing te zoeken en actie te ondernemen. De Stuurgroep en Straatantennes zijn dus open wijkfora waarop bewoners samenkomen. Om dat al- lemaal een beetje in goede banen te leiden en te organiseren, is een bestuur nodig. Nico Volckeryck is de voorzitter. Paul Struyf de ondervoorzitter en Marc Wiesé de secretaris. De Stuurgroep Sint-Andries geeft 4 keer per jaar deze Gazet van Sint-Andries uit.

 

Meer schouders, minder lasten

Daarom doen wij graag een warme oproep aan elke bewoner van Sint-Andries om naar de vergaderingen te komen en mee zijn zegje te doen. Het hoeft daarbij niet altijd om problemen te gaan. In Sint-Andries wordt veel gefeest en daar doet de Stuurgroep óók graag aan mee. Jaarlijks is er de uitreiking van de Gouden Neus voor een verdienstelijke bewoner, vereniging en ambtenaar. Verder zijn er buurtmaaltijden en een paaseierenraap voor de kinderen in de wijk. Meewerken? Aarzel niet om langs te komen op de volgende vergadering (28 juni en 27 september) of neem eens contact op via de website www.stuurgroepsintandries.be of het gsm-nummer 0496 25 97 45.