Toeng dat kik gistere wat statistiks-kes oepzocht oep manne computer, kree kik ineens krollende uitten- des. En wette woroem? Awel ‘k zag da de appartemente ba ons de 2de durste zen van iel ’t stad. Dan got oewe neus toch krolle van erhad (en da wilt ba ma wa zegge) as ge zie dat god en Klein Pirreke ier wilt kome woene en der veel solle veur wille geven. On den andere kant vrij de dan wer krollende tene van schompte. Ons wijk weurd zoe duur dat zelfs de deurgestudeerde achterkleinmannen van Mie Citroen ier gien huizeke mier kunnen koepe oemda ‘t zoe duur is geweurre, zelfs geen kruipkot kunne ze nog koepe!

Kweet’et, ’t is oep aare loepe. Langst den ene kant moete content zen dat der nief volk bakomt. Ze brenge sengs en ideeje in ons wijek. Mor langst den andere kant weure de oersproenkelakke mense weggejaagd. ’t Is allemol begonne toeng ons kwartier verviel. De Boeksteeg was een duidelijk veurbeld. De winkels stoenge allemol leeg, gien kat wou ier nog kome winkele. Ge zou veur minder, gelak de bla eture van de Frut der ba inge, wa den schand! In iel de wijek blotte van veul huize de varef af! En on de koi moeste zelf de dikke mense oeplette da ze nie deur de splete van de kassaie wiere opgegeten. Ge kon as surplus mier vertrouwe oep de roei lampe dan oep de straatlampe van ’t stad. Mor der ware nog e paar mense die in ons buurt bleven geloeve en farem investeerde en vochte veur een beter oemgeving. En zoe wier ons wijek een deurep in ’t stad. Eun deurep met eun karek gelak ne kathedraal en een plain wor de gebouwe van de vuilkar de pleuts “toe be” wiere . En da volkse geveul was oek oepgevalle ba de mensen die oeit neur den buite ware verhuisd oemda da toch veul beter was voer de klein manne. Mor na da de manne uit thuis ware, wouwe ze terug neur ’t stad. ’t Zuid was misschien wel beter voer op de CV mor da was te duur geweur- re. En zoe kwam ons cimineel Sint Andries int vizier. ’t Begon on den blawe stien en mier en mier kwam de nie ou neur ‘t centrum van ons wijek. Ja, zoe pakte de mayonaise nie mier, just gelak d’ander sauskes. Der at zelfs gien (vis)geurke meer on! Oek guurlijk mixte het niet mier goe, ons deurep kreeg getto’s soems zelfs met un eige poert en da accordeert ni zoe goe.