Het begon als gekibbel op onze facebookpagina tussen Nico Volckeryck, de voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries en Rob Van de Velde, de schepen voor Stadsontwikkeling. Het resultaat was dat laatstgenoemde eind vorige maand zelf de stand van zaken over 4 projecten kwam uitleggen op de vergadering van de Stuurgroep in het coStA. In telegramstijl…

 

Scheldekaaien

Ook zijstraten tussen park en kaaien gaan deels vergroenen om kaai en park te verbinden. 600 meter heraanleg Scheldekaaien van Naamsestraat tot Goedehoopstraat gaat anderhalf jaar duren. Fase 1: 2 van de 3 schuilkelders worden afgebroken, alsook 3 niet beschermde hangars. Hekken worden maximaal behouden. De inrit van de ondergrondse parking komt ter hoogte van de Fortuinstraat. Men probeert het aantal parkeerplaatsen (800) gelijk te houden. Het fietspad wordt verlegd naar de binnenzijde en kan ook over de dijk lopen. Een speciale site wordt Sint-Andries Urban Beach met speelvelden, amfitheater en speeltuin. Aan de buitenzijde komt een reservestrook voor publiek transport. De mogelijkheid bestaat voor kleinschalige activiteiten. Men begint in september en hoopt in maart 2019 de eerste 600 meter klaar te hebben.

 

Fierens

125 huurappartementen getarifeerd tussen de privémarkt en een sociale woning. Iemand met een bepaalde inkomenspositie en gezinssituatie moet geholpen worden. Maar als zijn sociale situatie verbetert, is het logisch dat er iemand anders meer recht op heeft. Er zijn mensen die daar niet meer voor in aanmerking komen, maar de start naar de private huurmarkt niet kunnen maken. In de Slachthuissite en op Regatta zijn er ook dergelijke projecten. Een tussenmarkt dus voor starters die er zelf aan moeten beginnen. Er is een reglement met criteria vastgelegd dat bepaalt wie in Fierens mag wonen. Redelijk streng, zodat er ook geen misbruik van komt. Iets hoger gepositioneerde sociale huurwoningen dus. De kans bestaat dat Vlaanderen het gaat overnemen: weer een pilootproject in onze wijk dus. Start van de werken: april 2018. Gelijkvloers komen enkele commerciële ruimtes en het binnenpleintje krijgt overdag mogelijk een open karakter, zoals dat van het Lode Sebregtspark. 12 dak- terrassen/tuinen voor de bewoners met een ondergrondse parking in het midden, na sanering wegens de vroegere gasfabriek.

 

Gedempte Zuiderdokken

In september gaat de eerste spade in de grond. 6 ha om enkel auto’s op te zetten was verloren ruimte. Een betaalparking is niet meer dan logisch : dat gebeurt in alle steden. Misschien worden speciale tarieven voorzien voor mensen die er werken of bedrijven die parkings kunnen kopen. Daardoor komt er een rijkdom aan oppervlakte om opnieuw in te vullen. Er komt een groene zone naar Parijs model, alsook een waterstructuur, opvang van water en verkoeling door verdamping tijdens de zomer. Het wordt een plek waar gezinnen kunnen vertoeven, kinderen kunnen spelen en waar plaats is voor een marktje met lokale producten. Onder een luifel kunnen in de herfst activiteiten doorgaan: een voordacht, een fanfareconcert, een demonstratie van een ambacht, maar geen grootse feesten. Aan de randen blijven bomen. Wel minder om de wortels ruimte te geven en zo een breder bladerdak te krijgen. Van de 330 blijven er 186 over, maar er wordt niet met dunne stammetjes gewerkt. Aan de randen komt voldoende ruimte voor terrasjes, zoals op de zeedijk. Palend aan de gevels, lopen ze verder naar de rand van het park. In het voorjaar van 2018 zal het volledige ontwerp klaar zijn. In september begint men aan het Steendok, daarna volgt het Kooldok. Het einde van de werken is voorzien in 2023. Goed nieuws is ook dat het Hof van Beroep verdwijnt en terugkeert naar het oude justitiepaleis. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Er komt een goede afstemming tussen boven- en ondergronds. 150 plaatsen worden voor bewoners voorzien. De parkeerbalans wordt bijna gelijk gehouden. Met lage struiken en veel verlichting wordt de veiligheid gewaarborgd. Het populaire speeltuintje verdwijnt, maar er komt er één terug en er wordt tijdelijk een alternatief speelpleintje voorzien.

 

Rijkswachtkazerne

42 appartementen en 3 commerciële ruimtes met ondergrondse parking op de vrije markt. In de verkoopvoorwaarden van de Fierensblokken van Woonhaven naar Vespa werden duidelijke bepalingen en verkoopsvoorwaarden opgelegd, zodat de nieuwe eigenaar een volledige visie gaat ontwikkelen met de stad. Voor de rijkswachtkazerne speelde de vrije markt.

 

Oudaan

De verkoop gebeurt over een lange periode, omdat de politie het gebouw nog tot ongeveer 2019 nodig heeft. Hier zijn bij de verkoop ook duidelijke voorwaarden gesteld i.v.m. de ontwikkeling van de omgeving. Voor de Bijenkorf moet nog een oplossing komen. De ondergrondse parking kwam door waterdruk naar boven, daarom werd de Bijenkorf erop gezet. Een toren zou te zwaar zijn geweest. Het politiewijkbureau verhuist naar de Lange Gasthuisstraat tussen de ING en het nieuwe gebouw van de Antwerp Management School. Tot slot werd nog vermeld dat het altijd goed is om vanuit de buurten ‘denktanken’ te organiseren om mee te denken. (Guido Sanders)