Wat was het dit jaar een mooie uitreiking van de Gouden Neuzen in het Costa. Er waren 140 aanwezigen voor de winterbarbecue en de zoete receptie, afgewisseld met muzikale intermezzi.

Voorafgaand aan de uitreikingen interviewde buurtbewoner Sven Pichal de voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries, Nico Volckeryck, over het reilen en zeilen in de wijk. De Stuurgroep, die het evenement jaarlijks organiseert, is een samenwerkingsplatform tussen ondernemers, bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk.

In zijn jaarlijkse toespraak wees Nico Volckeryck vooral op de initiatieven die er zitten aan te komen om van Sint-Andries een robuuste klimaatwijk te maken (hierover meer in dit nummer). Ook de vele werven en de inspraak die hieromtrent wordt opgezet met het district, waren aandachtspunten. Tevens werd de ongerustheid geuit over de Fierensblokken… een vat met asbestvergif en een vervuilde bodem. De renovatie zal voor de buurt een zware boterham worden. De voorzitter betreurde in dit verband dat het maar triest is gesteld met de inspraak, sinds het dossier bij Rob Van De Velde, de schepen voor Ruimtelijke Ordening, zit. Tot slot werden alle vrijwilligers en organisaties bedankt voor hun inzet bij de talrijke initiatieven in de wijk.

Nadien werd overgegaan tot de uitreiking van de Gouden Neuzen aan bewoners, organisaties en politici of ambtenaren die zich in 2016 verdienstelijk hebben ingezet om van de wijk een betere plek te maken.
In de categorie ‘bewoners’ ging de Gouden Neus naar Ditmar Groffen, actief in de wijk en voorzitter van de Districtsjeugdraad. Twee andere bewoners mochten ex aequo een Zilveren Neus in ontvangst nemen.
Als wijkvereniging ging de Gouden Neus naar de AMSA, de Alternatieve Muziekschool Sint-Andries die in onze vorige Gazet van Sint-Andries nog ruim aan bod is gekomen.
Als ambtenaren werden onze 2 sympathieke (mauve) buurttoezichters Sonia en Wim verkozen. (nv) 

Onderschrift foto: voorste rij helemaal links: Ditmar Groffen (winnaar categorie bewoners), achterste rij 1e en 2e van rechts bestuur AMSA (winnaar categorie verenigingen), achterste rij 4e en 5e van links, Sonja en Wim van Buurttoezicht (winnaars categorie ambtenaar/politieker). (foto Jos Thijs)