Betonne Jeugd?!? Sommigen kennen ons misschien van de spektakeldagen, anderen misschien van ‘het kranenhoofd’ dat nu bovenop het dak van het coStA staat. Ook het buurtterras van het coStA werd trouwens opgesmukt door Betonne Jeugd. Maar voor velen is Betonne Jeugd nog onbekend… Dus stel ik onze werking graag aan jullie voor.
Betonne Jeugd is een werking voor jongeren die geen aansluiting vinden in het reguliere jeugdwerk, met een stevige focus op armoede. 14 jaar geleden ontstond onze werking vanuit het buurthuis De Wijde Wereld in de Brederodestraat. Kristof, de buurtwerker, merkte op dat jongeren verdwaald rondliepen in het buurthuis en op straat. Vanuit deze nood werd besloten een jongerenwerking op te richten.
10 jaar lang staken 3 zotte vrijwilligers elke week een activiteit in elkaar voor deze jongeren. Ze spraken wekelijks met hun bestelwagentjes af op de kaaien en voorzagen een laagdrempelig vrijetijdsaanbod. Na 10 jaar werd Betonne Jeugd erkend en kreeg de eerste subsidies. Maar de geëngageerde vrijwilligers blijven onmisbaar!
Al vier jaar lang heeft Betonne jeugd zijn thuisbasis onder de hangaar van het coStA. De jongeren komen vanuit heel Antwerpen: Deurne, Wijnegem, het Kiel, Zwijndrecht, Borgerhout… Allemaal vinden ze hun thuis in Sint-Andries. Betonne Jeugd wil namelijk een gezin vormen voor hen, een 2de thuis. We koken 3 maal per week, hangen wat rond, lachen, doen de afwas, amuseren ons en maken af en toe ruzie, net zoals in een echt gezin. De jongeren voelen zich goed in dit warme nest en kunnen er zichzelf zijn. Vanuit deze vertrouwensband komen hun problemen naar boven (werkloosheid, pesten, onderdak…) en kunnen ze rekenen op de nodige ondersteuning. Zij kunnen die vinden bij de jeugdwerkers, maar vooral bij de andere jongeren. ‘Jongeren helpen jongeren’ is het moto van Betonne Jeugd!
Naast een thuis is Betonne Jeugd ook een front, een front waar wordt gestreden tegen alles wat fout gaat in de maatschappij. Vanuit de problemen die onze jongeren ervaren, zetten we kleine sociale acties op en signaleren we naar het beleid wat er fout gaat. Onze jongeren doen het vanuit de overtuiging dat ze niet willen dat de volgende generatie in dezelfde ‘shit’ moet leven als zijzelf.
Nog enkele weetjes: 
- De naam Betonne Jeugd komt van het liedje ‘Concrete Jungle’ van Bob Marley. Hij verwijst naar de stad als een betonnen jungle met vele gevaren.
- In 2016 bereikte Betonne Jeugd 130 verschillende jongeren. Dat jaar werden er in totaal 2101 deelnames geteld.
- Betonne jeugd geeft ook vormingen aan scholen en jeugdbewegingen en… over armoede.
Dankzij de burgerbegroting krijgen we de kans om een buurtproject te starten (“Dank u, stemmers!” ☺). Dit jaar gaan we niet alleen op zoek naar de strafste verhalen, onbekende talenten, de mooiste dromen…, maar ook naar wat er beter kan in de Parochie van Miserie.
Samen met onze jongeren kammen we de buurt uit. Schrik dus niet, als er binnenkort iemand van Betonne Jeugd voor jouw deur staat. We nemen de tijd voor een gezellige babbel en een interview. Nadien word je uitgenodigd voor een maaltijd bij Betonne Jeugd. Zo kan je kennis maken met onze warme jongerenwerking.
Alle interviews worden mooi tentoongesteld onder de hangaar. Zo brengen we de buurt beetje bij beetje in kaart en weet jij wat voor interessante mensen er wonen in Sint-Andries. Misschien ontstaat hieruit een mooie vriendschap of samenwerking.
Vervolgens vragen we ook aan elke geïnterviewde om iets kleins af te staan. Wat dat juist is, maakt niet uit. Het mag iets doms zijn, een prul, iets bizars of iets moois. We zouden op het einde van het jaar graag een kleine tentoonstelling maken met deze spullen. De artefacten van Sint-Andries! Hoe gekker, hoe beter. Tot slot eindigt dit project in een groot buurtfeest waarop iedereen welkom is.
Heb je nog vragen of heb je zin in een interview? Contacteer dan Roeland Smeyers (foto), jeugdwerker Betonne Jeugd: gsm 0471710046 – www.facebook.com/BetonneJeugd. Of zie je me op straat? Spreek me aan! (Roeland Smeyers)