Persbericht Stuurgroep Sint-Andries

De Stad gaat in de fout door te besparen op haar sociaal kapitaal’

De Stuurgroep Sint-Andries reageert verbolgen op het nieuws dat de Stad Antwerpen de Staat van de Stad afschaft. Dit jaarlijkse ontmoetingsmoment tussen beleidsmakers en het middenveld was uitgegroeid tot een mooie traditie waarbij de Stad haar waardering uitdrukte voor de vele vrijwilligers die in Antwerpen actief zijn. Bewonersgroepen, culturele, sociale en sportverenigingen, armenorganisaties, middenstandsgroepen, straatvrijwilligers en andere actieve burgers werden er in de bloemetjes gezet. Dit feest was bovendien een uitgelezen kans voor de politici om het sociaal kapitaal dat mee deze Stad aangenamer om leven maakt, te leren kennen. Voor de bewoners was deze waardering én het besef dat zij niet alleen staan, een hart onder de riem en aanzet tot verdere initiatieven. Besparingen zijn blijkbaar noodzakelijk, maar het is zeer onverstandig van de Stad om hier het geld te gaan zoeken. De inzet van al deze vrijwilligers bespaart de Stad ongetwijfeld veel meer dan de uitgaven voor deze ene receptie.

Namens Stuurgroep Sint-Andries
Nico Volkeryck, voorzitter
Paul Struyf, ondervoorzitter
Marc Wiesé, secretaris
Ann Mares

_________________

9 januari 2014