Stuurgroep Sint-Andries nodigt alle bewoners en geïnteresseerden uit om op 30 oktober 2013 in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) deel te nemen aan een overlegmoment over de heraanleg van de Scheldekaaien. 

Schepen van Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Rob Van de Velde komt er de nieuwe plannen van het stadsbestuur toelichten. Daarna is er ruimte voor vragen en reacties van de aanwezigen.

Afspraak om 20u. in coStA, Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen.

Iedereen is welkom.